Ai sẽ là người kế nhiệm Đức Hồng Y Sarah?

Vatican (MAS) – Sau khi Đức Hồng Y Robert Sarah nghỉ hưu trong tư cách là bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, thì câu hỏi lớn xoay quanh Vatican là ai sẽ là người sẽ đảm nhiệm vị trí của Ngài.

Các nguồn được thông báo cho biết là Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ xét đến 3 chọn lựa khả thi.

Đầu tiên sẽ là việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ nâng Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche, 70 tuổi, từ thư ký lên bộ trưởng.

Đức Tổng Giám Mục Roche được bổ nhiệm làm Thư Ký Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích từ Đức Giáo Hoàng Benedict XVI vào năm 2012. Trước đó, Ngài là chủ tịch của Uỷ Ban Quốc Tế Anh Quốc về Phụng Tự từ năm 2002 đến 2012. Ngài cũng phục vụ trong vai trò là giám mục phụ tá Westminster từ năm 2001 đến 2002, Giám Mục phó của Leeds từ 2002 đến 2004, và Giám Mục Leeds từ năm 2004 đến 2012.

Trong suốt triều đại của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài là một điểm nối giữa Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Hồng Y Sarah về các vấn đề phụng vụ. Ngài được tin tưởng với việc viết một lời bình cho tự sắc Magnum Principium, vốn chuyển trách nhiệm dịch các bản văn phụng vụ sang cho các Hội Đồng Giám Mục địa phương và khu vực. Lời bình này xuất hiện cùng với việc ban hành tự sắc.

Vào năm 2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Roche là thành viên của một đội để xem xét lời thỉnh cáo về delicta graviora, các tội phạm nặng nhất do Bộ Giáo Lý Đức Tin thụ lý vốn gồm cả việc lạm dụng tình dục trẻ em.

Chọn lựa thứ hai là Đức Giám Mục Claudio Maniago Giáo Phận Castellaneta. Đức Giám Mục Maniago, 62 tuổi, là chủ tịch Uỷ Ban Phụng Vụ của Hội Đồng Giám Mục Ý từ năm 2015. Trong cương vị này, Ngài giám sát bản dịch mới sang tiếng Ý Bộ Lễ Rôma, vốn gồm cả phiên bản mới của Kinh Lạy Cha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm Đức Giám Mục Maniago là thành viên của Bộ Phụng Tự, và vào năm 2016.

Chọn lựa thứ 3 sẽ là Đức Giám Mục Vittorio Viola Giáo Phận Tortona. Một thành viên của Dòng Anh Em Hèn Mọn, Đức Giám Mục Viola 55 tuổi, đã là giám mục từ năm 2014.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn Đức Giám Mục Viola, nâng vị này từ vị trí chủ tịch Assisi Caritas. Ngài cũng là Quản Gia của Đền Thờ Thánh Maria Mẹ Thiên Thần tại Assisi. Ngài đã biết Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong chuyến thăm của Ngài đến Assisi vào ngày 4/10/2013, khi Ngài ngồi cạnh Đức Giáo Hoàng trong một bữa ăn trưa cùng người nghèo.

Đức Cha Viola được thụ phong linh mục bởi Đức Giám Mục Luca Brandolini, một trong những cộng sự thân thiết nhất của Đức Tổng Giám Mục Annibale Bugnini.

Đức Giám Mục Viola cũng là bạn thân thiết của Đức Giám Mục Domenico Sorrentino của Assisi, một vị từng là thư ký Bộ Phụng Tự từ năm 2003 đến 2005.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô được cho là đã trân trọng cách Đức Giám Mục Viola giải quyết việc tái cơ cấu lại các giáo xứ tại Tortona, và Ngài thể hiện những khả năng ra quyết định mạnh mẽ. Đức Giám Mục Viola nằm trong số các ứng viên để đảm nhận vị trí Tổng Giám Mục Genoa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn Cha Marco Tasca một thành viên Dòng Phanxicô tại Genoa. Nhưng các tin đồn khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng đã quyết định gọi Đức Giám Mục Viola về Vatican.

Đan (CNA)