Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 22/08/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy mang lấy ở nơi chúng ta Danh Thiên Chúa

Vatican, 23/08/2018 (MAS) – “Ngươi không được dùng danh Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Ðức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng” (Xh 20, 7).

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đọc bài giáo lý của Ngài trong Buổi Triều Yết Chung về điều răn thứ hai, nói rằng đó là một “lời mời gọi để không xúc phạm đến danh của Thiên Chúa và tránh sử dụng danh Ngài cách bất xứng”.

Bản dịch của câu này là, “Ngươi không được kêu khẩn”, trong tiếng Híp-ri cũng như trong tiếng Hy Lạp theo nghĩa đen có nghĩa là, “ngươi không được mang lấy trên chính ngươi, ngươi không được mặc lấy”.

Cụm từ “bất xứng” thì rõ ràng hơn và có nghĩa là, “cách vô ích, cách hư vinh”. Nó nói đến một vỏ sò rỗng, một hình thức không có nội dung. Đó là sự giả hình, sự hình thức, một sự giả dối.

Biết Thiên Chúa làm thay đổi đời sống

Danh trong Kinh Thánh, Đức Giáo Hoàng giải thích, là sự thật gần gũi về mọi sự và đặc biệt là về con người, thường đại diện cho một sứ mạng. Do đó, ông Abraham trong Sách Sáng Thế và ông Simon Phêrô trong Tin Mừng đều nhận một danh xưng mới để chỉ ra một sự thay đổi trong định hướng đời họ. Biết một cách chân thật về danh Thiên Chúa sẽ dẫn đến sự biến đổi đời sống một người, giống như thời khắc mà ông Mô-sê biết danh Thiên Chúa thì lịch sử của ông thay đổi.

Giải thích một nghi thức Do Thái, Đức Giáo Hoàng nói rằng danh Thiên Chúa được công bố cách trang trọng vào Ngày Đại Tha Thứ, và người dân được tha vì qua danh này mà họ đi vào mối liên hệ với đời sống thuộc về Thiên Chúa Đấng là lòng thương xót.

Do đó, “mang lấy nơi bản thân danh của Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng nói, có nghĩa là mặc lấy nơi bản thân chúng ta thực tại của Ngài, đi vào trong một mối quan hệ mạnh mẽ, gần gũi với Ngài: Đối với chúng ta là các Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, điều răn này là một lời mời gọi để nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta chịu phép rửa “nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”, như chúng ta khẳng định mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá trên bản thân chúng ta, để sống những hoạt động thường nhật của chúng ta trong sự hiệp thông thân tình và thật sự với Thiên Chúa, đó là, trong tình yêu của Ngài.

Sự giả hình

Người ta có thể tự hỏi mình, “Có thể mặc lấy nơi chính bản thân danh của Thiên Chúa một cách giả hình, giống như một hình thức, cách vô ích không?” Thật tiếc, Đức Giáo Hoàng nói, câu trả lời là tích cực: có người ta có thể. Người ta có thể sống một mối quan hệ giả với Thiên Chúa, và Lời này của 10 Điều Răn là một lời mời rõ ràng đến với một mối quan hệ với Thiên Chúa mà không có bất cứ một sự giả hình nào, một mối quan hệ mà trong đó chúng ta tín thác chính mình cho Ngài với tất cả mọi điều chúng ta là. Trừ khi chúng ta chịu rủi ro sống với Thiên Chúa, chạm bằng đôi bàn tay của chúng ta vào sự sống vốn ở nơi Ngài, còn không thì chỉ là lý thuyết xuông.

Đức Giáo Hoàng nói rằng Kitô Giáo chạm vào tâm hồn. Các thánh thì quá nhiều khả năng chạm vào tâm hồn vì ở nơi các Ngài chúng ta thấy tâm hồn chúng ta trong sâu thẳm khao khát điều gì: sự đoan chính, các mối quan hệ thật, “sự triệt để”. Đức Giáo Hoàng nói đây cũng là điều mà chúng ta sẽ thấy ở nơi “các vị thánh thân cận”, như là các bậc cha mẹ là những người mang lại cho con cái họ gương sống một đời sống nhất quán, đơn sơ, trung thực và đại lượng.

Đời sống Kitô Hữu nghĩa làm tỏ lộ danh Thiên Chúa

Nếu số người Kitô Hữu mang lấy danh Thiên Chúa trên bản thân họ mà không có sự giả trá đang tăng lên bằng việc thực hiện yêu cầu đầu tiên của Kinh Lạy Cha, “Danh Cha cả sáng”, Đức Giáo Hoàng chỉ ra, thì việc loan báo của Giáo Hội sẽ được nghe và đáng tin cậy hơn nhiều. Nếu đời sống cụ thể làm tỏ lộ danh Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói, thì chúng ta thấy Phép Rửa thật tuyệt vời biết bao và quà tặng Thánh Thể tuyệt vời biết bao, và sự hiệp thông giữa thân thể chúng ta và Thân Mình Đức Kitô là cao cả biết bao ở đó – Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài!

Từ thập giá của Đức Kitô, không ai lại từng coi khinh chính mình và nghĩ xấu về sự hiện hữu của bản thân, bất luận là người ta đã làm gì. Tên của mỗi người chúng ta ở trên đôi vai của Đức Kitô. Đức Giáo Hoàng nói, thật xứng đáng để mang lấy nơi bản thân chúng ta danh của Thiên Chúa vì Ngài mặc lấy nơi chính Ngài danh của chúng ta cho đến cùng, gồm cả sự dữ ở nơi chúng ta, để đặt tình yêu của Ngài vào trong tâm hồn chúng ta. Đó là lý do vì sao, Đức Thánh Cha nói, trong giới răn này mà Thiên Chúa loan báo: “Hãy mang lấy chính Ta ở nơi ngươi, vì Ta đã mang lấy ngươi ở nơi Ta”.

Đức Giáo Hoàng nói bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể kêu cầu thánh danh Chúa, Đấng là Tình Yêu tín trung và giàu lòng thương xót. Thiên Chúa không bao giờ nói “không” với một tâm hồn chân thành kêu khẩn lên Ngài, Đức Giáo Hoàng nói thêm.

Đan Sĩ (Vatican News)