Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung 28/11/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Các Giới Răn là sự hướng dẫn đến đời sống Kitô Giáo đúng đắn

Vatican, 29/11/2018 (MAS) – Nói với khách hành hương qui tụ tại Hội Trường Phaolô VI dự Buổi Triều Yết Chung hàng tuần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói bài giáo lý của Ngài khép lại một loạt bài dành để nói về Mười Điều Răn, mà Đức Giáo Hoàng giải thích, sẽ mang lại cho chúng ta chìa khoá để mở chính bản thân chúng ta ra “để nhận lãnh con tim của Thiên Chúa, những khát khao của Ngài, Thần Khí”.

Suy tư về Thư Gửi Tín Hữu Galát của Thánh Phaolô đoạn nói cho chúng ta biết “hoa trái của Thần Khí là bác ái, vui tươi, bình an, nhẫn nại, đại lượng, trung tín, dịu dàng, tự chủ”, Đức Giáo Hoàng nói Chúa Thánh Thần gieo trồng trong tâm hồn chúng ta những khao khát thánh thiện, vốn là hạt giống cho mầm sống mới.

Và sự sống mới, Đức Giáo Hoàng giải thích, là chính Thần Khí của Thiên Chúa là Đấng dẫn chúng ta đến hoa trái của sự sống ấy, “trong một sức mạnh tổng hợp giữa niềm vui được yêu của chúng ta và niềm vui yêu thương chúng ta của Ngài”.

Cơn cám dỗ của những thứ ngẫu tượng

Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, mời gọi chúng ta “hãy vâng phục để Ngài có thể cứu chuộc chúng ta khỏi sự quyến rũ của những kẻ thờ ngẫu tượng là những kẻ có quá nhiều quyền lực trên chúng ta”.

Ngài chỉ ra rằng khi chúng ta tìm kiếm sự nhận biết bản thân nơi những thứ ngẫu tượng của đời này, thì chúng ta bị trống rỗng và làm cho ra nô lệ, trong khi mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa mang lại cho chúng ta sự tự do, tầm vóc và sự nhất quán.

Sự tự do được Chúa Cha ban cho chúng ta

Mối quan hệ với Chúa Cha giải phóng chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói, giải thich rằng mối quan hệ này được củng cố qua Chúa Thánh Thần để Đức Kitô có thể ngự trong tâm hồn chúng ta qua đức tin.

Đời sống được giải thoát này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, hoà giải chúng ta với lịch sử cá nhân của chúng ta và làm cho chúng ta nên những người trưởng thành là những người có khả năng “mang lại giá trị đúng cho các thực tại và cho mọi người trong đời sống của chúng ta”.

Đời sống này đặt chúng ta vào hành trình, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, vốn được đặt nền móng và bén rễ nơi tình yêu và là một lời mời gọi đến với “vẻ đẹp của lòng trung thành, lòng quảng đại và sự đoan chính” bằng việc tỏ cho chúng ta cách để đi vào trong mối quan hệ yêu thương và trung tín với Thiên Chúa là Cha chúng ta, chối bỏ những ngẫu tượng giả trá, tìm thấy sự nghỉ ngơi thật sự trong sự tự do của Đức Kitô và Chúa Thánh Thần.

Một tâm hồn mới

Để có thể sống theo cách này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, chúng ta cần “một tâm hồn mứoi vốn được Chúa Thánh Thần ngự trị”.

Và khi suy tư về sự cần thiết để chuyển tiếp từ “một tâm hồn cũ” sang “một tâm hồn mới” Đức Giáo Hoàng nói điều này sẽ xảy ra qua “ơn ban của những lòng khao khát mới”, vốn đã được gieo trong tâm hồn chúng ta bởi ân sủng của Thiên Chúa, đặc biệt qua 10 Điều Răn theo nghĩa trọn vẹn nhất, như đã được Chúa Giêsu dạy trong “Bài Giảng Trên Núi”.

Mở cánh cửa của ơn cứu độ

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng ở nơi Đức Kitô chúng ta thấy “sự thật, sự tốt lành và vẻ đẹp” và rằng Chúa Thánh Thần “thắp lên niềm tin, niềm hy vọng và bác ái nơi chúng ta”; Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “không đến để bãi bỏ Lề Luật mà là để kiện toàn Lề Luật”, “để làm cho Luật phát triển”.

Lề Luật được đón nhận, Đức Giáo Hoàng nói, như một “loạt các điều nên và cấm”, nhưng theo Chúa Thánh Thần thì Luật sẽ “trở nên sự sống” – không còn là những qui định nhưng là “chính máu thịt của Đức Kitô là Đấng yêu thương chúng ta, tìm kiếm chúng ta, tha thứ cho chúng ta, ủi an chúng ta và nơi thân thể Ngài tái thiết lập lại sự hiệp thông với Chúa Cha, sự hiệp thông đã bị mất qua sự bất phục tùng của tội lỗi”.

Vì thế, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, sự thể hiện tiêu cực của các Giới Răn: “ngươi không được trộm cướp”, “ngươi không được làm chứng dối”, “người không được giết người” – được biến đổi thành một thái độ tích cực: “yêu, tạo không gian cho người khác trong tâm hồn tôi”; Đức Giáo Hoàng nói, đây là “sự trọn vẹn của lề luật mà Chúa Giêsu đến để mang lại cho chúng ta”.

Nơi Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng giải thích, Giới Luật sẽ không còn là một sự lên án và trở thành “sự thật chính đáng của đời sống con người” nơi mà lòng khao khát điều thiện hảo, niềm vui, bình an, lòng quảng đại, yêu thương, sự tốt lành, lòng trung tín, sự hiền lành, sự tự giới hạn bản thân, được sinh ra.

Công việc của Thiên Chúa

Vì thế, Đức Giáo Hoàng nói, tìm kiếm Chúa trong Giới Luật có nghĩa là “làm cho tâm hồn chúng ta sinh hoa trái để chúng có thể được lấp đầy bởi tình yêu và mở ra cho công việc của Thiên Chúa”.

Khi chúng ta nuôi dưỡng lòng khao khát để sống theo Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói thêm, chúng ta mở cánh cửa ra cho ơn cứu độ, vốn trở nên khả thể vì Thiên Chúa đại lượng và “khát rằng chúng ta khao khát Ngài”.

Đó chính là ý nghĩa của Thập Giới, Đức Giáo Hoàng kết thúc: “việc chiêm ngắm Đức Kitô để mở bản thân chúng ta ra để nhận lãnh tâm hồn của Ngài, nhận lãnh khao khát của Ngài, nhận lãnh Thần Khí của Ngài”.

Đan Sĩ (Vatican News)