Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 30/05/2018 (ANSA)

Đức Giáo Hoàng Trong Buổi Triều Yết Chung: Hãy Để Cho Bản Thân Bạn Được Hình Thành Bởi Thần Khí

Vatican, 31/05/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhớ những người tín hữu rằng Phép Thêm Sức là “một quà tặng nhưng không” cần được đón nhận bằng lòng cảm tạ, được bảo vệ bằng sự cẩn trọng và được sống bằng sự ngoan ngoãn giúp cho bản thân được hình thành và hun đúc theo Thần Khí để ‘phản chiếu’ ánh sáng của Đức Kitô trong thế giới ngày nay.

Nói với khách hành hương đang tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô dịp Triều Yết Chung Thứ Tư hàng tuần, Đức Giáo Hoàng tiếp tục loạt bài suy tư của Ngài về Bí Tích Thêm Sức.

Phép Thêm Sức là một quà tặng

Tập trung vào ‘quà tặng’ được ban phát cho chúng ta khi chúng ta nhận lãnh Bí Tích, Đức Giáo Hoàng nói rằng giống như Chúa Giêsu nhận lãnh sự tuôn đổ của Thần Khí trong phép rửa của Ngài để thi hành sứ mạng của Ngài, thì Giáo Hội cũng cầu nguyenj để chúng ta cũng nhận lãnh những ơn ban và hoa trái của Thần Khí sẽ giúp cho chúng ta loan báo thông điệp của Thần Khí .

Ngài nhấn mạnh đến sự thật là những người nhận lãnh Phép Thêm Sức mặc lấy nơi chính họ trách nhiệm “làm đổi mới những lời hứa đã được thực hiện bởi cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu” trong Phép Rửa.

Quà tặng của Thần Khí, Đức Giáo Hoàng giải thích, được thông truyền qua việc đặt tay và xức dầu bằng dầu thánh.

Thần Khí: Đấng ban phát nhiều sự phong phú, Đấng tạo dựng sự hiệp nhất

Một mặt, Đức Giáo Hoàng nói, Thần Khí ban phát các ơn ban của Ngài “ơn khôn ngoan, thông biết, ủi an, sức mạnh, khoa học, đạo đức, lòng kính sợ”, trong khi mặt khác Ngài là “Đấng tạo dựng sự hiệp nhất”.

Do đó, Ngài giải thích, Thần Khí ban tất cả mọi sự phong phú vốn rất khác nhau nhưng trong cùng một cách thế mà những ơn ban này mang lại sự hòa hợp và hiệp nhất cho dân Thiên Chúa và cho thế giới.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng các Kitô Hữu, những người nhận lãnh một “dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa” qua Phép Thêm Sức, được mời gọi để phản chiếu ánh sáng của Chúa Giêsu trong thế giới và “loan báo giữa con người với nhau” thông điệp cứu độ của Ngài.

Được đóng ấn bởi Thần Khí, Ngài kết thúc là chúng ta được cấu thành gần gũi hơn với Chúa Kitô và được củng cố để làm chứng cho Ngài trong thế giới của chúng ta.

“Chớ gì mỗi người chúng ta lớn lên trong sự biết ơn vì quà tặng đã nhận lãnh trong Phép Thêm Sức và mở tâm hồn chúng ta ra cách trọn vẹn hơn nữa cho Thần Khí là Đấng đổi mới mọi sự”, Đức Giáo Hoàng nói.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)