Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 19/12/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Lễ Giáng Sinh, những kinh ngạc mà Thiên Chúa yêu thích

Vatican, 20/12/2018 (MAS) – Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng về Giáng Sinh đã tập trung vào ý tưởng “những kinh ngạc”. Trong khi thế giới khăng khăng về việc trao đổi quà tặng, thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt câu hỏi, “đâu là những quà tặng và những kinh ngạc mà Thiên Chúa muốn?”

Nhìn lại vào Giáng Sinh đầu tiên, Đức Giáo Hoàng nói dịp này “đầy những kinh ngạc”, đối với Mẹ Maria, với Thánh Giuse. Từ lời loan báo của Sứ Thần về sự thụ thai của Mẹ Maria, đến việc Chạy sang Ai Cập, dịp Giáng Sinh đầu tiên ấy “mang lại những thay đổi bất ngờ” cho cuộc đời các Ngài.

“Nhưng chính ngay trong giữa đêm Giáng Sinh”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “thì điều kinh ngạc lớn lao đã đến”: Đấng Tối Cao là một hài nhi bé nhỏ”. Giáng Sinh, Đức Giáo Hoàng nói, có nghĩa là vui mừng “những điều chưa có tiền lệ về Thiên Chúa”, hay đúng hơn, “một Thiên Chúa vô tiền lệ”.

Đức Giáo Hoàng nói rằng “mừng Giáng Sinh” nghĩa là “đón mừng trên trái đất những kinh ngạc của thiên đàng”. Điều đó có nghĩa là giúp người đang có nhu cầu giúp đỡ, khi Chúa Giêsu đến để giúp chúng ta trong sự cần thiết của chúng ta; tin tưởng vào Thiên Chúa, như Mẹ Maria đã tin, ngay cả khi chúng ta không hiểu các kế hoạch của Ngài; đứng lên, như Thánh Giuse đã thực hiện, để chu toàn ý muốn của Thiên Chúa, ngay cả khi việc ấy có nghĩa là làm thay đổi kế hoạch của riêng chúng ta”.

Mặt khác, nếu chúng ta thích những việc vui mừng bình thường và tầm thường, thì chúng ta có nguy cơ mừng Giáng Sinh sai lầm. “Nếu Giáng Sinh vẫn chỉ là một lễ hội truyền thống tốt đẹp”, nơi mà sự tập trung là về phía chúng ta hơn là Chúa Giêsu, “thì đó sẽ là một dịp bị đánh mất”, Đức Giáo Hoàng nói. “Xin vui lòng đừng biến Giáng Sinh thành thế tục!”

Và vì thế, Đức Giáo Hoàng giải thích, sẽ thật sự là một dịp Giáng Sinh, “nếu, giống như Thánh Giuse, chúng ta gần gũi với những người cô đơn; nếu, giống như các mục đồng, chúng ta đi ra khỏi những khép kín của chúng ta để ở với Chúa Giêsu”.

“Anh chị em thân mến”, Đức Giáo Hoàng nói khi kết thúc, “hãy có một Lễ Giáng Sinh tốt lành, phong phú trong sự kinh ngạc của Chúa Giêsu!”

Đan Sĩ (Vatican News)