Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 20/06/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Trong Buổi Triều Yết Chung: Mười Điều Răn Là Con Đường Dẫn Đến Sự Tự Do

Vatican, 21/06/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư hàng tuần của Ngài với một lời chào mang tính cá nhân của Ngài đối với khoảng gần 2000 người đau yếu và khuyết tật tập trung tại Hội Trường Phaolô VI. Ngài nói với khách hành hương đang chịu đựng với Ngài sức nóng của mặt trời tại Quảng Trường Thánh Phêrô rằng hai nhóm hình thành nên một cộng đồng duy nhất.

Quay trở lại bài giáo lý, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục bài suy tư của Ngài về Thập Giới, gọi chúng là “Mười Lời để Sống Giao Ước”. Kinh Thánh (Xh 20:1), Ngài nói, không gọi chúng là “Thập Giới” mà nói “Thiên Chúa phán tất cả những lời này”.

Thập Giới tạo nên cuộc đối thoại

Chúng là “những giới răn mang tính khách quan”, Đức Giáo Hoàng nói, nhưng sự khác biệt giữa một lời nói và một giới răn thì quan trọng.

Ngài nói một mệnh lệnh thì không đòi hỏi một cuộc đối thoại.

“Tuy nhiên, lời nói là một phương thế thiết yếu cho một mối quan hệ dựa trên đối thoại. Thiên Chúa là Cha sáng tạo bằng lời nói, và Chúa Con là Ngôi Lời thành xác phàm. Tình yêu nuôi dưỡng lời, như giáo dục hay sự cộng tác”.

Mối quan hệ với Ba Ngôi

Trong khi ban Mười Lời hay Thập Giới, Thiên Chúa tiếp tục cuộc đối thoại giao ước với dân của Người, mời gọi họ và chúng ta hình thành đời sống của chúng ta trong một mối quan hệ yêu thương với Ba Ngôi.

“Thập Giới là một cuộc đối thoại”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Sự khác biệt không mang tính giả tạo”.

Ngài nói Đền trong Sách Sáng Thế nỗ lực thuyết phục người nam và nữ rằng Thiên Chúa là một nhà cai trị đòi hỏi sự vâng phục mù quáng. Nhưng Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói, “là một Người Cha yêu thương tất cả chúng ta” và đang quan tâm đến phúc lợi của con cái của Ngài.

Chúa Thánh Thần dẫn trên hành trình của sự tự do

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về cách mà Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ chúng ta chấp nhận và vâng theo luật của Thiên Chúa, không phải vì giới hạn, mà vì sự nhận biết rằng đó là con đường đi đến sự trọn vẹn con người đúng đắn.

“Thập Giới”, Đức Giáo Hoàng nói, “là con đường dẫn đến sự tự do, vì chúng là lời của Chúa Cha, vốn giúp cho chúng ta tự do tiến bước trên con đường này...với tâm tình của những người con trai và con gái”.

Đan Sĩ (Theo Vatican News)