Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Hội Trường Phaolô VI, 05/12/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Trong Mùa Vọng, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện

Vatican, 06/11/2018 (MAS) – Sau khi kết thúc loạt bài suy tư của Ngài về Mười Điều Răn trong Buổi Triều Yết Chung tuần trước, vào Thứ Tư Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện loạt bài giáo lý mới, tập trung vào “Kinh Lạy Cha”.

“Các Tin Mừng đã mang lại cho chúng ta một hình ảnh rất rõ nét về Chúa Giêsu như một con người cầu nguyện”, Đức Giáo Hoàng nói trong phần giới thiệu bài giáo lý. Ngoài tầm quan trọng về sứ mạng của Ngài, và những đòi hỏi mà người dân đã đặt trên Ngài, Chúa Giêsu thường cảm thấy sự cần thiết phải “rút ra nơi thanh vắng và cầu nguyện”. Điều này đã rõ ngay từ đầu trong sứ mạng của Ngài, sau sự thành công đầu tiên trong sứ vụ của Ngài tại Galillee.

“Ở một số nơi trong Kinh Thánh”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, “dường như là chính việc cầu nguyện của Chúa Giêsu trên hết, sự gần gũi với Chúa Cha của Ngài, là điều điều khiển mọi sự”. Điều này đặc biệt rõ ràng trong cuộc thống khổ trong vườn, trước khi Chịu Nạn.

Đức Thánh Cha nói rằng, mặc dù Chúa Giêsu cầu nguyện như người khác thực hiện, thì vẫn có một mầu nhiệm sâu sắc về việc cầu nguyện của Ngài với Chúa Cha. Đó là lý do vì sao mà các môn đệ của Ngài đã xin Ngài, “Thưa Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện”. Chúa Giêsu không muốn giữ sự gần gũi của Ngài với Chúa Cha cho chính Ngài, mà “rõ ràng đã đến để giới thiệu cho chúng ta đi vào mối quan hệ này với Chúa Cha”.

Chúng ta cũng phải thực hiện việc cầu nguyện của các môn đệ thành của riêng chúng ta: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. “Ngay cả khi chúng ta đã cầu nguyện trong nhiều năm”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “thì chúng ta vẫn luôn có gì đó phải học”. Nhắc lại dụ ngôn người thu thuế và người Pha-ri-sêu, Đức Thánh Cha nói bước đầu tiên trong cầu nguyện là tự khiêm hạ chính bản thân chúng ta trước Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài suy tư đầu tiên của Ngài về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu bằng lời khuyên hãy lặp lại thường xuyên, trong suốt Mùa Vọng, lời cầu nguyện của các môn đệ: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Nếu chúng ta thực hiện điều này, Đức Giáo Hoàng nói, thì Thiên Chúa chắc chắn sẽ không để cho lời cầu nguyện của chúng ta ra vô ích.

Đan Sĩ (Vatican News)