Skip to main content

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: 'Lỏng thương xót là diện mạo thật của tình yêu'

Vatican (MAS) – Vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra gương của Người Samari Nhân Hậu như một khuôn mẫu cho người Kitô Hữu, khi giải thích rằng chỉ bằng việc yêu mến người thân cận như chính mình, thì chúng ta mới thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa, và đồng thời diễn đạt một nền tôn giáo và nhân bản thật sự.

Toà Thánh rút lại quyền miễn nhiễm pháp lý với Đức Khâm Sứ tại Pháp

Vatican (MAS) – Giám đốc lâm thời của Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, Alessandro Gisotti, đã xác nhận là Toà Thánh đã rút lại sự miễn nhiễm ngoại giao với Khâm Sứ Toà Thánh tại Pháp, Đức Tổng Giám Mục Luigi Ventura, khi có liên quan đến thủ tục hình sự có liên quan đến Ngài. Hành động đã được thực thi trong sự hoà hợp với Hội Nghị Vienna 18/4/1961.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Những người di dân là con người chứ không phải những vấn đề xã hội

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gọi ngày Thứ Hai là một sự chấm dứt cho lối nói vốn coi những người di dân là một thứ gì đó ‘khác’, khi nói rằng họ là những con người và nằm trong số những người mà Đức Kitô đã lệnh truyền cho các môn đệ của Ngài phải yêu thương và trợ giúp.

Đức Tổng Fulton Sheen sẽ được phong Chân Phúc

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phê chuẩn phép lạ thuộc về Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen vào Thứ Sáu, làm cho việc phong chân phúc cho nhà giáo lý trên truyền hình Mỹ trở nên khả thi.

Bộ Phong Thánh Vatican đã ban hành sắc lệnh phê chuẩn phép lạ của Đức Tổng Sheen vào ngày 06/07.

Đức Giáo Hoàng: Chúa tìm kiếm các chứng nhân cho sự sống của Ngài

Vatican, (MAS) - Trong tư cách là Giám Mục Rôma, vào Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành lễ kính Thánh Bảo Trợ của thành phố cổ này, các Thánh Phêrô và Phaolô.

Mặc phẩm phục màu đỏ và trước khung nền của Đền Thờ Thánh Phêrô rất nguy nga, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các vị Tông Đồ này “đứng trước chúng ta như là những chứng nhân”.

Đức Giáo Hoàng: Mạng Lưới Cầu Nguyện là một sứ mạng của lòng thương cảm đối với thế giới

Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, hay còn gọi là Tông Đồ Cầu Nguyện, đang nhìn vào những thách đố mà con người đang đối diện và trợ giúp cho sứ mạng của Giáo Hội.

Mạng lưới cầu nguyện và làm việc để đáp ứng những thách đố của thế giới được Đức Giáo Hoàng xác định qua những ý cầu nguyện hàng tháng của Ngài, trong khi bước đi trên hành trình thiêng liêng được biết đến như là “Con Đường Của Tâm Hồn”.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi ý chí mang tính thương cảm, xã hội và chính trị sẽ giải quyết nạn đói và không an toàn thực phẩm

Vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi sự cộng tác của tất cả mọi người để giải quyết “nạn dịch đói và thiếu an toàn thực phẩm” trên thế giới, mà các căn nguyên của nó, Ngài nói, hệ tại ở việc thiếu lòng thương cảm, sự quan tâm và ý muốn xã hội và chính trị.

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Giáo Hội sơ khai là khuôn mẫu cho mọi cộng đoàn Kitô Hữu

Trong bài giáo lý của Ngài trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thánh Luca cho chúng ta thấy Giáo Hội tại Jerusalem “như là khuôn mẫu của mọi cộng đồng Kitô Giáo”. Suy tư của Ngài dựa trên đoạn từ Sách Tông Đồ Công Vụ: “Họ chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện” (2:42).

Subscribe to Vatican