Báo Cáo Về McCarrick: Những phản ứng và suy xét từ Giáo Hội Hoa Kỳ

Việc Toà Thánh Vatican công bố Báo Cáo McCarrick vốn đưa ra những chi tiết về sự hiểu biết, việc ra quyết định, và việc điều tra của Giáo Hội đối với cựu Hồng Y Theodore Edgar McCarrick từ những năm 1930 đến 2017, đã được các quan chức Giáo Hội tại Hoa Kỳ đón nhận với sự đau buồn và thể hiện sự gần gũi với các nạn nhân bị lạm dụng. Báo cáo này cũng được đón nhận với một lời hứa sẽ tiếp tục phục vụ cho tiến trình đang diễn ra để xoá bỏ nạn lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ và tái xây dựng lại sự tin tưởng và niềm tin trong Giáo Hội Hoàn Vũ.

Báo cáo dài 416 trang đã được Bộ Ngoại Giao chuẩn bị theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Đức Hồng Y Sean Patrick O’Malley

Tổng Giám Mục Boston, Đức Hồng Y Sean O’Malley – một vị đang phục vụ trong vai trò Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về Bảo Vệ Trẻ Em – đã mô tả báo cáo là “một câu chuyện đớn đau và xấu hổ về cách một người trong cương vị của McCarrick đã lên tới vị trí giám mục và hồng y và tạo ra quá nhiều sự nguy hại cho quá nhiều người”.

“Trong lời nói và việc làm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuân thủ sự cam kết của Ngài để thực thi một cuộc điều tra toàn diện, minh bạch và có thể hiểu được”, Đức Hồng Y nói, khi tôn trọng vai trò can đảm của các nạn nhân của McCarrick là những người đã xuất hiện trong cuộc điều tra này.

Chính là với họ, Đức Hồng Y nói, và với tất cả mọi nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ mà “chúng tôi mang lại sự cam kết của chúng tôi để chịu trách nhiệm về những thất bại của chúng tôi và sự quyết tâm về mặt trách nhiệm, uy tín và minh bạch đang tiếp diễn của chúng tôi”.

Ngài cho biết thật vẫn chưa đủ đối với Giáo Hội để chỉ đơn thuần xin sự tha thứ, để hứa sự minh bạch và xin lỗi, và lặp lại một qui định để bắt những người này chịu trách nhiệm về những vi phạm không thể hiểu nổi về phẩm giá con người và đảm bảo rằng mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo sự an toàn của người dân của chúng ta”.

Đức Hồng Y O’Malley kết thúc khi đảm bảo với người tín hữu rằng các hệ thống báo cáo đã được thiết lập để đáp ứng với vấn đề lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ đang mang lại một phương thế cho bất cứ ai báo cáo những tố cáo lạm dụng đối với một giám mục hay một hồng y” và Ngài hứa sẽ cẩn trọng xem xét những phát hiện của báo cáo này và tiếp tục phục vụ trong tiến trình đang diễn ra để xoá bỏ nạn dịch về nạn lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ.

Đức Hồng Y Tân Cử Wilton Gregory

“Trái tim tôi đau vì tất cả mọi người sẽ bị sốc, bị buồn phiền, bị vấp phạm và tức giận bởi những tiết lộ có” trong báo cáo, Đức Hồng Y Tân Cử Wilton Gregory, Tổng Giám Mục Washington cho biết. “Tuy nhiên, chúng ta biết rằng nếu sự chữa lành mang tính cứu chuộc thật sự đang cần thiết hơn bao giờ hết – đối với những người bị hại và đối với chính Giáo Hội – thì sự làm rõ này cần phải được thực thi”.

Đức Hồng Y Tân Cử đã hứa Ngài sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu báo cáo một cách sát sao hơn, “đặc biệt khi nó có liên hệ đến Tổng Giáo Phận Washington của chúng ta, và tôi sẽ còn nhiều điều phải nói”, và kết thúc khi nhấn mạnh, “Đây là một tài liệu quan trọng, khó và cần thiết, và nó đồi hỏi việc suy tư mang tính cầu nguyện, toàn diện, và suy nghĩ nhiều”.

Trong khi đó Tổng Giáo Phận Washington đã tái khẳng định sự cam kết của mình trong việc bảo vệ trẻ em và mang lại sự chữa lành cho những người bị hại, và lặp lại sự tuân thủ và áp dụng của giáo phận về Chính Sách Bảo Vệ Trẻ Em và Môi Trường An Toàn của Tổng Giáo Phận.

Đức Hồng Y Joseph W. Tobin

Trong một thông cáo, Tổng Giám Mục Newark, Đức Hồng Y Joseph Tobin và Tổng Giáo Phận nhận định “sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Toà Thánh trong việc tìm kiếm để ddưa việc chữa lành tập thể đến các nạn nhân của Theodore McCarrick và tất cả những người chịu khổ vì nạn lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ, trong khi nỗ lực khôi phục công lý đối với cộng đồng Công Giáo vốn đã bị tổn thương quá nặng nề bởi nạn lạm dụng tình dục, lạm quyền và xử lý sai trái những tố cáo”.

Đức Hồng Y mô tả báo cáo là một bước quan trọng và mạnh mẽ hướng đến việc xúc tiến sự đáng tin cậy và minh bạch có liên quan đến nạn lạm dụng tình dục.

Ngài nhấn mạnh rằng “ngoài chính bản thân các nạn nhân, những thất bại bởi các vị lãnh đạo trong Giáo Hội Công Giáo đã làm tổn thương nhiều người gồm cả gia đình và những người thân yêu của các nạn nhân và người tín hữu”.

Trong khi nhìn nhận rằng Giáo Hội đã có tiến bộ trong việc đáp trả lại nạn lạm dụng hàng giáo sĩ bằng việc áp dụng và cập nhập các chính sách và chương trình để bảo vệ người tín hữu, thì thông cáo cho biết Tổng Giáo Phận Newark thể hiện niềm hy vọng là “Báo Cáo sẽ mang lại những hiểu biết vốn sẽ giúp chúng ta củng cố hơn nữa các chương trình đã được thiết lập tốt nhằm bảo vệ người tín hữu”.

Đức Hồng Y Timothy M. Dolan

Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám Mục New York, đã mô tả việc công bố như là “một bước cần thiết trong việc giúp chúng ta hiểu vụ việc của Theodore McCarrick”, và nói Ngài sẽ nghiên cứu báo cáo cách cẩn trọng.

Ngài lặp lại nỗi buồn chân thành và sâu sắc của các anh em giám mục của Ngài đối với “bất cứ ai chịu khổ vì nạn lạm dụng tình dục, và đối với các thành viên gia đình và người thân yêu của các nạn nhân sống sót là những người đã chịu khổ như là kết quả của những tội lỗi và tội phạm này’.

Đức Hồng Y thể hiện lòng biết ơn đối với các nạn nhân sống sót là những người đã can đảm xuất hiện, đưa vấn đề này ra ánh sáng và “cho rằng bất cứ ai đã lạm dụng một trẻ nhỏ, thậm chí là một Hồng Y, sẽ bị trừng phạt”.

Ngài cũng thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Toà Thánh vì cách thế mà vụ việc này được xử lý: “Khi lời tố cáo đầu tiên được báo cáo cho Chương Trình Đền Bù và Hoà Giải Độc Lập của Tổng Giáo Phận New York, thì chúng tôi đã yêu cầu Toà Thánh Vatican cho phép để được điều tra vụ việc bởi D.A, và các chuyên gia bên ngoài của chúng tôi, và để cho toàn bộ vấn đề được phán quyết bởi ban giám sát giáo dân của chúng tôi. Và sự đáp trả là: Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu là Ngài thụ lý vụ này như Ngài cần đối với bất cứ một linh mục bị tố cáo lạm dụng”.

Đức Hồng Y Dolan nhấn mạnh rằng sự tin tưởng mà Đức Giáo Hoàng thể hiện trong tiến trình mà tổng giáo phận Ngài theo sau đó – và trong cùng những tiến trình tương tự bởi tất cả các giáo phận khác tại Hoa Kỳ - là rất kiên quyết.

Ngài nói Ngài hy vọng việc này sẽ “dẫn người khác đến việc có sự tự tin để xuất hiện, khi biết rằng những tố cáo của họ được xử lý cách nghiêm khắc, nhạy bén, và phù hợp”, và nói rằng thật đáng khích lệ là “Toà Thánh đã tuân thủ sự đảm bảo rằng, theo yêu cầu của hàng giám mục Mỹ, thì một cuộc nghiên cứu toàn diện về vụ việc của Theodore McCarrick sẽ được thực hiện và công bố”.

Đức Hồng Y Dolan lặp lại lời hứa của Ngài đối với bất cứ ai chịu khổ vì nạn lạm dụng hãy đến ngay Luật Sư Quận để báo cáo. Ngài cũng mời gọi những người đã chịu khổ vì nạn lạm dụng bởi một linh mục hay phó tế của tổng giáo phận, “cũng hãy tiến bước đến với Điều Phối Viên Trợ Giúp Nạn Nhân của chúng tôi, để chúng tôi có thể thực hiện các bước cần thiết”.

Sau cùng, Ngài kết thúc, “cho phép tôi yêu cầu hết mọi người thiện chí, Công Giáo hay không, hãy nhớ đến tất cả các nạn nhân vụ lạm dụng tình dục trong lời cầu nguyện, một tội phạm tày trời vốn tiêm nhiễm hết mọi thành phần xã hội, phá huỷ đời sống, và phá huỷ các gia đình, để một ngày kia chúng ta có thể chấm dứt sự dữ này, và mang lại ủi an và sự chữa lành cho hết mọi người chịu đau khổ”.

Đức Hồng Y Blase J. Cupich

Đức Tổng Giám Mục Chicago, Đức Hồng Y Blase Cupich đã mô tả việc công bố báo cáo là “một thời khắc vô tiền lệ và mang tính gột rửa khi nó kéo tấm màn trên tương lai của chủ nghĩa giáo sĩ trị vốn đã tách hàng giáo sĩ khỏi người dân mà họ được thánh hiến để phục vụ”.

Ngài nói rằng mặc dù thật đớn đau khi đọc báo cáo, nhưng “thật không sợ khi nhìn nhận những thất bại của các nhà lãnh đạo giáo hội”, và “một gương về sự cam kết trách nhiệm, uy tín và sự minh bạch của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với tất cả các nạn nhân sống sót và những người khác” là những người đã chịu khổ vì nạn lạm dụng và hành vi sai trái bởi hàng giáo sĩ, gồm các Giám Mục, của Giáo Hội Công Giáo.

Đức Hồng Y Cupich nói Ngài biết ơn Đức Giáo Hoàng Phanxicô vì đã ra lệnh cho việc báo cáo và cho những người thực thi mệnh lệnh của Ngài, và lặp lại niềm tin của Ngài là báo cáo này “cần phải được đọc cách trọn vẹn và trong bối cảnh có sự định hướng mạnh mẽ từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong cuộc họp về các vấn đề này và các biện pháp sau đó mà Ngài đã thực hiện”.

Đức Hồng Y kết thúc khi trích dẫn tông thư Vos Estis Lux Mundi, mà trong đó Đức Giáo Hoàng kêu gọi chúng ta hãy loại bỏ “tội giáo sĩ trị, hãy nghe tiếng kêu khóc của các nạn nhân và đặt người tín hữu, đặc biệt trẻ em, vào trung tâm của mọi điều chúng ta làm và mọi phán quyết chúng ta thực hiện trong công việc ngăn chặn nạn lạm dụng và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi bi kịch này”.

“Chúng ta hãy nắm lấy thời khắc này”, Ngài nói “xây dựng điều mà chúng ta đã thực hiện và tiến bước trong sự trung tín với lời mời gọi của Đức Kitô để bảo vệ những người mỏng giòn nhất nơi chúng ta”.

Joseph C. Pham (Vatican News)