Đức Hồng Y Müller: Hình ảnh truyền thông về 'hai vị giáo hoàng' đe doạ triều giáo hoàng như 'nguyên lý hiệp nhất'

Rôma (MAS) – Nguyên cựu bộ trưởng Bộ Giáo Lý của Vatican đã cho biết vào Chúa Nhật là môi trường truyền thông ngày nay đang hạ thấp những sự thật thần học vốn là nền tảng của sự hiệp nhất Giáo Hội.

“Trong một kỷ nguyên tư tưởng thế tục và truyền thông đại chúng, các quan điểm chính trị và ý thức hệ mang lấy kết cục là làm ô nhiễm sự phán đoán mang tính thần học – đó là, cách nhìn niềm tin của sứ mạng siêu nhiên của Giáo Hội”, Đức Hồng Y Gerhard Müller viết trong một bài được đăng trực tuyến vào ngày 10/1.

“Ở mức cực độ, thì các nguyên tắc thần học Công Giáo bị hoài nghi là một thứ ý thức hệ ‘mang tính bảo thủ’ hay ‘trung lập’, tuỳ thuộc vào điểm lợi ích”, Ngài nói trong bản văn đăng trên nền tảng truyền thông Ý là La Nuova Bussola Quotidiana.

Đức Hồng Y Müller, bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin của Toà Thánh Vatican từ năm 2012 đến 2017, đã nói môi trường truyền thông ngày nay, vốn đã bị thống trị bởi những hình ảnh, thì “tiêu chí thần học ngày nay khó truyền tải hơn, khi những tiêu chí này đòi hỏi sự hiểu thông qua những khái niệm và những phán đoán của tư tưởng”.

Vị hồng y người Đức đã thêm rằng “Toà Thánh dường như…đặt trọng tâm lớn hơn cho hiện tượng thống lĩnh truyền thông kể từ khi Toà Thánh gia tăng lượng cộng sự tại Bộ Truyền Thông so với Bộ Giáo Lý Đức Tin”.

Ngài thể hiện sự quan ngại cách cụ thể với “hình ảnh theo truyền thông về ‘hai vị giáo hoàng’ cạnh nhau”, khi nói rằng cả truyền thông thế tục và Công Giáo đểu “có vấn đề tế nhị khi so sánh hai triều giaos hoàng của hai vị còn đang sống”.

“Chứng cứ về sự tương phản nguy hại này về hai triều giáo hoàng của hai nhân vật chính đang sống của lịch sự đương đại là vô kể và được phản ánh hằng ngày nơi các bình luận trên các trang báo, các bài viết, các trang web có liên quan, và trong các phim mang tính tuyên truyền”, Ngài nói.

“Đối với dân Thiên Chúa, thì điều quan tâm mang tính thiêng liêng và thần học thật không phải là điều phân biệt vị giáo hoàng trước với vị hiện tại về phong cách cá nhân, mà là điều hiệp nhất Đức Giáo Hoàng Benedict XVI với Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sự quan tâm hiện tại của các vị đối với Giáo Hội của Đức Kitô”.

“Điều lâm nguy là cả phẩm giá của sứ vụ Phêrô mà vị giáo hoàng trước có và sự nhận biết về những công trạng của Ngài đối với Giáo Hội, cả hai đều được tháp nhập vào trong những suy tư về lập trường giáo hội của Ngài”, Đức Hồng Y Muller nói.

Khi người ta “nói về hai vị giáo hoàng”, thì một vấn đề cụ thể xuất hiện từ một “quan điểm giáo hội”, vị hồng y 73 tuổi cho biết.

“Vấn đề, đối với sự thật của niềm tin, xuất phát từ sự thật là Vị Giám Mục Rôma, là người kế vị Thánh Phêrô, là nguyên lý của sự hiệp nhất, cách cụ thể phải được nhìn nhận bởi chỉ một người”, Ngài nói.

“Vì hai người không thể mặc lấy ‘nguyên tắc nguyên sơ và hữu hình và nền tảng của sự hiệp nhất của cả hai vị giám mục và đông đảo các tín hữu”, Đức Hồng Y nói, khi trích “Lumen gentium”, Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội của Công Đồng Vatican II. “Thực vậy, người số hai thì tương phản với người số một, đa dạng với sự hiệp nhất”.

Đức Hồng Y Muller nói thêm rằng vị giám mục Rôma không giống như các giám mục của các giáo phận khác, nơi mà việc thực hành bình thường có được bởi cả giám mục giáo phận và đức giám mục hưu, vì Giám Mục Rôma “cách cá nhân là kế vị của Thánh Phêrô và do đó đại diện cho đá tảng mà Chúa Giêsu xây dựng Giáo Hội của Ngài trên đó”.

“Vì tước hiệu ‘giáo hoàng’ chỉ liên quan đến việc ám chỉ mang tính thông lệ đến vị giám mục Rôma, do bởi các quyền tối hậu của Ngài là người kế vị Thánh Phêrô”, Ngài nói. “Ngài không phải là người kế vị cho vị tiền nhiệm của Ngài và vì lý do này, hai vị giám mục Rôma, hai giáo hoàng và hai vị kế nhiệm Thánh Phêrô không bao giờ có thể tồn tại cùng một lúc”.

“Không có sự hoài nghi là, theo ý muốn của Thiên Chúa, vị giám mục Rôma là kế vị Thánh Phêrô và rằng Ngài thực thi, với thẩm quyền mà Đức Kitô đã ban trên Thánh Nhân” (Mt 16:18), ‘quyền nắm chìa khoá’ trên toàn bộ Giáo Hội”, Đức Hồng Y suy tư.

Đức Hồng Y Muller nhấn mạnh rằng, mặc dù “những ý thức hệ của truyền thông” đã áp đặt trên “những hình ảnh mang tính xây dựng về Giáo Hội” trên người tín hữu, thì chỉ có một hình ảnh thật về Giáo Hội: “một dân có được sự hiệp nhất của họ từ sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

“’Giáo Hội của Thiên Chúa hằng sống, trụ cột và sự cổ võ cho sự thật’ (1 Tm 3:15) là chứng nhân và là người trung gian của sự tự thông truyền bất khả vãn hồi của Thiên Chúa, như là chân lý và sự sống của mọi người”, Đức Hồng Y Muller viết.

Joseph C. Pham (CNA)