Bài Phỏng Vấn

  • Bài phỏng vấn Đức Giáo Hoàng Phanxicô trên chuyến bay từ Iraq trở về Rome

    Bác ái, tình yêu và tình huynh đệ là con đường tiến bước. Điều này Đức Giáo Hoàng đã nói trong cuộc trò chuyện với các phóng viên trên chuyến bay từ Baghdad về Rôma, sau chuyến thăm lịch sử 4 ngày của Ngài đến Iraq. Đức Giáo Hoàng nhắc lại ấn tượng của Ngài về cuộc gặp gỡ với Al Sistani, tình cảm của Ngài trước các ngôi nhà thờ bị phá huỷ ở Mosul và nói về lời hứa của Ngài với Đức Thượng Phụ Bechara Rai để thực hiện chuyến thăm đến Lebanon. Khởi đầu cuộc gặp gỡ của Ngài ở trên cao, Đức Giáo Hoàng đã chào Cha Dieunonné Datonou, điều phối viên mới cho các chuyến đi giáo hoàng, một người mà Đức Giáo Hoàng gọi là “tài xế mới”.