Đức Giáo Hoàng nói với các nhà kinh tế trẻ: Hoặc các bạn sẽ tạo ra lịch sử hoặc lịch sử sẽ vượt mặt các bạn

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mở đầu thông điệp video của Ngài bằng việc chúc mừng các bạn trẻ đã tham gia trên mạng vì sự dấn thân và quyết tâm của họ trong giai đoạn tiền và trong sự kiện. “Các bạn đã không bỏ qua bất cứ điều gì mang lại cho các bạn niềm vui, điều làm cho các bạn lo âu, điều làm cho các bạn nổi giận và điều thúc đẩy các bạn thay đổi”, Ngài nói.

Khi nói với các tham dự viên sự kiện “Nền Kinh Tế Phanxicô” tại Assisi diễn ra. Từ ngày 19 đến 21/11, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại rằng ý tưởng “gốc” là gặp gỡ tại Assisi để được gợi hứng bởi các bước chân của Thánh Phanxicô. Do bởi nạn dịch Covid-19, cuộc họp bị hoãn lại và được tổ chức trực tuyến.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thánh Phanxicô được trao phó một sứ mạng và do đó, “cuộc gặp gỡ qua mạng này tại Assisi đối với tôi không phải là một điểm đến mà là một sự thúc đẩy ban đầu của một tiến trình mà chúng ta được mời gọi để sống như một ơn gọi, như một nền văn hoá và như một hiệp ước. Là ơn gọi, là nền văn hoá và là một hiệp ước”.

Ơn gọi của Assisi

Chúa đã kêu gọi Thánh Phanxicô ra đi và sửa lại nhà của Ngài, đã bị bỏ mặc trong đống đổ nát. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng những lời này đã gợi hứng và thúc đẩy người trẻ Phanxicô, như “khi bạn cảm thấy được mời gọi, liên hệ và là những nhân vật chính của “sự bình thường” được xây dựng, thì bạn biết cách nói “vâng”, và điều này mang lại niềm hy vọng”. Như Thánh Phanxicô đã thực hiện, “tôi biết rằng các bạn chấp nhận lời mời này ngày lập tức, vì các bạn có thể thấy, phân tích và kinh nghiệm được rằng chúng ta không thể tiến bước theo cách này”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nhấn mạnh rằng những người trẻ đang tham gia cuộc họp “sẽ thể hiện một sự nhạy bén và sự quan tâm đặc biệt để xác định những vấn đề chính vốn đang thách đố chúng ta”, và rằng họ đã thực hiện “từ một cách nhìn độc đáo: nền kinh tế, vốn là lãnh vực nghiên cứu của các bạn, học tập và việc làm của các bạn”.

Sau đó Đức Giáo Hoàng tiếp tục cảnh báo rằng họ được mời gọi “để thực hiện một tác động cụ thể nơi các thành phố và các đại học của các bạn, trong công việc và các hiệp hội thương mại, nơi các công ty và các phong trào, nơi các văn phòng công và tư với sự thông thái, sự cám kết và niềm xác tín, để đi vào tận cốt lõi và trọng tâm nơi mà các chủ đề và các chương trình được thiết lập và quyết định. Tất cả điều này thôi thúc tôi mời gọi các bạn thực hiện hiệp định này. Các bạn không thể đi ra bên ngoài nơi mà hiện tại và tương lai được tạo ra. Hoặc là accs bạn dự phần hoặc lịch sử sẽ vượt qua mặt các bạn”.

Một nền văn hoá mới

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nhấn mạnh đến một sự thay đổi cần thiết, được mong muốn và tìm kiếm. “Chúng ta không có các câu trả lời đủ và mang tính bao hàm” cho các vấn đề xuất hiện, Ngài nói, và “chúng ta thiếu nền văn hoá và nền linh đạo cần thiết để giúp và kích hoạt sự mở ra các tầm nhìn khác nhau và điều đó đang tự không cho phép chính nó bị khoá lại bởi chỉ một thứ luận lý thống trị duy nhất”.

“Nếu có một sự khẩn thiết để tìm kiếm các câu trả lời, thì thật thiết yếu cần phát triển và hỗ trợ các nhóm đứng đầu đang có khả năng triển khai một nền văn hoá, những tiến trình mang tính sáng kiến – đừng quên lời này: những tiến trình ban đầu – đưa ra những bản đồ, mơer rộng các chân trời, tạo ra sự thuộc về…Mọi nỗ lực để quản trị, chăm sóc và cải thiện ngôi nhà chung của chúng ta, nếu nỗ lực này là quan trọng, thì đòi hỏi thay đổi “các lối sống, các mô hình sản xuất và tiêu thụ, các kết cấu quyền lực đã được củng cố vững vàng mà ngày nay đang vận hành xã hội”. Không thực hiện điều này, các bạn sẽ chẳng làm gì cả”.

Quá nhiều người đang đau khổ vì cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội này, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. “Chúng ta phải trở về môt chút với tính mầu nhiệm của thiện ích chung”.

Một thời gian đặc biệt

Bằng cách này, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “tương lai sẽ là một thời gian đặc biệt, mà trong đó chúng ta cảm thấy được mời gọi để nhận ra tính khẩn thiết và vẻ đẹp của sự thách đố mà chúng ta đang đối diện”. Đó sẽ là một thời gian, Đức Giáo Hoàng nói, “sẽ nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta không bị lên án vì các mô hình kinh tế vốn tập trung vào sự quan tâm ngay của chúng vào các khoản lợi nhuận như là một đơn vị đo lường và sự theo đuổi các chính sách công tương tự vốn phớt lờ cái giá về con người, xã hội và môi trường của nó”.

Hiệp Định Assisi

Chúng ta không thể xoá bỏ ngay những vấn đề nhất định, Đức Giáo Hoàng nói.

Ngày nay, khi nghĩ về thiện ích chung, chúng ta cần một cách không thể thoát mà các nền chính trị và nền kinh tế, trong đối thoại, đặt chúng cách quyết tâm vào việc phục vụ sự sống, đặc biệt là sự sống con người”. Thật chưa đủ để gia tăng sự thịnh vượng chung để sự thịnh vượng này được phân phối cách bình đẳng – không, điều này chưa đủ - thật chưa đủ để cổ võ công nghệ để trái đất trở nên ngày càng nhân bản hơn để sống. Cả điều này cũng chưa đủ.

Các hệ thống tín dụng là một con đường cho tình trạng nghèo và lệ thuộc, Đức Giáo Hoàng nói. Ngài giải thích “sự chống lại hợp pháp này” kêu gọi một sự tích luỹ và sự dồng hành của một mô hình liên đới quốc tế vốn nhìn nhận và tôn trọng sự lệ thuộc qua lại giữa các quốc gia và ưu tiên cho các cơ chế kiểm soát vốn có khả năng tránh bất cứ một sự đầu phục nào, cũng như là giám sát việc cổ võ những quốc gia bất lợi và phát triển nhất; mỗi dân tộc đều được mời gọi để tự biến mình thành một tác giả của số phận mình và số phận của toàn thế giới.

Các bạn trẻ thân mến, “hãy vấy bẩn bàn tay của các bạn”, và đừng quên, từ một cuộc khủng hoảng chưa bao giờ chúng ta lại đi ra giống y như cũ: chúng ta sẽ trở nên tốt hơn hoặc tệ hơn.

Các bài học từ lịch sử

Kết thúc thông điệp hình ảnh của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng “Lịch sử dạy cho chúng ta biết rằng không có một hệ thống nào cũng như cuộc khủng hoảng nào lại có thể hoàn toàn xoá bỏ được khả năng, sự thông tuệ, và sự sáng tạo mà Thiên Chúa không ngừng khuấy động lên nơi các tâm hồn. Với sự tận tuỵ và lòng trung thành với người trẻ của các bạn, với hiện tại và tương lai của các bạn, các bạn có thể chung tay với nhau trong việc dệt nên một cách thế mới để tạo nên lịch sử. Đừng sợ dự phần và chạm vào linh hồn của các thành phố bằng cái nhìn của Chúa Giêsu; đừng sợ đi sâu cách can đảm vào các mâu thuẫn và các ngã rẽ của lịch sử để xức dầu cho chúng bằng hương thơm của Bát Phúc. Đừng sợ, vì không một ai được cứu một mình. Không ai được cứu một mình. Với các bạn trẻ, đến từ 115 quốc gia, tôi mời gọi các bạn hãy nhận biết rằng chúng ta cần nhau để mang lại sự sống cho nền văn hoá kinh tế này”.

Joseph C. Pham (Vatican News)