Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI tiêm chủng Vaccine Covid-19

Vatican (MAS) – Chiến dịch tiêm chủng vaccine chống lại Covid-19 tại Vatican bắt đầu vào Thứ Tư đang tiếp tục với cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI khi nhận những liều vaccine đầu tiên.

“Tôi có thể xác nhận là như một phần của chương trình tiêm chủng tại Thành Vatican, như hôm nay, thì liều vaccine Covid-19 đầu tiên đã được tiêm cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và cho Đức Giáo Hoàng Hưu”, ông Matteo Bruni, giám đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh nói khi trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Tg5 của Ý vào Chúa Nhật là Ngài đã có kế hoạch tiếp nhận tiêm chủng vaccine vào tuần này.

Đức Giáo Hoàng nói đến việc tiêm chủng như là “một hành động mang tính đạo đức, vì bạn đang đánh cược với chính sức khoẻ của mình, bạn đang đánh cược với cuộc đời mình, nhưng bạn cũng đang đánh cược với cuộc sống của người khác”.

Thư Ký riêng của Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI, Đức Giám Mục Georg Gaenswein, cũng đã xác nhận là Đức Giáo Hoàng hưu đã được tiêm chủng.

Đan Sĩ (Vatican News)