Một linh mục người Brazil "đồng tế" với một thừa tác Tin Lành đã bị cho ngừng phục vụ giáo xứ

Jundiai, Brazil (MAS) – Đức Giám Mục địa phương và bề trên vùng của một vị linh mục mà tuần trước đã nỗ lực để đồng tế cử hành Thánh Thể với một vị thừa tác Tin Lành đã gỡ vị linh mục này khỏi vai trò là mục tử của giáo xứ.

Cha Jose Carlos Pedrini, một thành viên của Hội Truyền Giáo Thánh Charles Borromeo, đã bị gỡ khỏi vị trí mục tử của Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu của Jundiai.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc là sự kiện đã tạo nên một sự bối rối và chia rẽ lớn lao nơi người tín hữu”, Đức Giám Mục Vicente Costa của Jundiai viết vào ngày 20/2. Đức Giám Mục nói thêm rằng sự tham gia tích cực như thế trong một Thánh Lễ được cử hành bởi một thừa tác không phải Công Giáo “không được qui định của Giáo Hội cho phép”.

Đó là một sự thật về sự mạc khải là quyền thánh hiến Thánh Thể được cử hành chỉ có giá trị bởi một vị linh mục được thánh hiến mà thôi.

Cha Pedrini đã nỗ lực cử hành Thánh Thể cùng với Francisco Leite, một thừa tác của Nhà Thờ Hiệp Nhất Brazil, một cộng đồng giáo hội, trong Thứ Tư Lễ Tro, ngày 17/2.

Một video về Thánh Lễ cho thấy Leite đọc một phần Kinh Nguyện Thánh Thể và nhận Hiệp Lễ.

Đức Giám Mục Costa nói việc phát tán rộng rãi đoạn video trên mạng truyền thông xã hội đã tạo ra “những phản ứng đối nghịch đa dạng và hoàn toàn” và “đang làm trầm trọng thêm vết thương đã tạo ra nơi sự hiệp nhất giáo hội vốn được thấy rõ nơi Thánh Thể, nguồn và nền tảng của sự hiệp nhất giáo hội trong cùng một niềm tin, cậy, và mến”.

“Chúng tôi tin rằng (Cha Pedrini), đã nổi tiếng về sự tận tâm và đại lượng của cha, đặc biệt là đối với người nghèo và người di dân, đã không hành động trong một niềm tin tồi tệ”, Ngài nói thêm.

Đức Giám Mục Costa nhấn mạnh rằng một “sự hiểu biết không đủ về những sáng kiến có liên quan đến cuộc đối thoại đại kết vẫn luôn đáng khen ngợi có lẽ là nền tảng cho các hành động của cha”.

“Do đó, thật quan trọng để nhấn mạnh rằng hành động của Ngài dường như không tước mất ý thức thể hiện về việc muốn không vâng phục các qui định của Giáo Hội Công Giáo hay xúc phạm đến sự thánh thiêng của Thánh Thể”, Đức Giám Mục nhấn mạnh.

Đức Giám Mục Costa nói rằng giáo phận sẽ tiếp tục tin chắc vào “cuộc đối thoại đại kết lành mạnh và đoan chính với các cộng đồng Kitô Giáo khác, do đó được Công Đồng Vatican II cổ võ và bởi cổ võ liên tục của các vị giáo hoàng gần đây”.

Thứ Tư Lễ Tro đánh dấu việc khai mở Chiến Dịch Huynh Đệ, một việc quyền góp Công Giáo tại Brazil. Năm nay được thực hiện trong sự kết nối với các cộng đồng giáo hội chính, đây là năm thứ năm của việc này.

Đức Giám Mục Costa nói thêm, “Chúng ta canh tân những tình cảm cho sự tôn trọng huynh đệ với Giáo Hội Hiệp Nhất Brazil, mà, nơi con người của một trong các vị mục tử của giáo hội này, mặc dù vị này không muốn thế, đã liên hệ vào một hoàn cảnh nhạy cảm như thế đối với chúng tôi”.

Đức Giám Mục nói trường hợp này đã được gửi về Bộ Giáo Lý Đức Tin “để các vị có thể nói cho chúng tôi cách xử lý”.

Bộ Giáo Luật xác định rằng “Vị thừa tác là người có thể thực hiện bí tích Thánh Thể thay mặt cho Đức Kitô là một vị linh mục đã được thánh hiến hợp pháp mà thôi”, và rằng các linh mục “bị cấm đồng tế Thánh Thể với các linh mục hoặc các thừa tác viên của các Giáo Hội hoặc các cộng đồng giáo hội không có sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo”.

Trong số những sai phạm được dành cho Bộ Giáo Lý Đức Tin phán quyết là việc đồng tế Hy Tế Thánh Thể “với các vị thừa tác của các cộng đồng giáo hội vốn không có sự kế thừa tông đồ và không nhìn nhận phẩm giá mang tính bí tích của sự thụ phong linh mục”.

Joseph C. Pham (CNA)