Nghệ Thuật

  • Làm thế nào mà Balthasar, một trong ba vị đạo sĩ lại trở thành da đen?

    Họ đến mang theo các món quà là vàng, nhũ hương và mộc dược. Sự mô tả này về Ba Vị Đạo Sĩ, ba vua hoặc những bậc thông thái là những người đi theo ngôi sao đến với Chúa Giêsu mới hạ sinh, vẫn luôn mang lại cho các hoạ sĩ nhiều góc để phác hoạ ra các chiếc hộp, những chiếc chén và bình. Các bức hoạ cho thấy họ có đoàn tuỳ tùng gồm những người quản lý, các đầy tớ, những người lính và nhiều loại thú – một đoàn tuỳ tùng hoàng gia.