Tổng thống Philippines đe doạ sẽ đóng cửa các nhà thờ cử hành Thánh Lễ công

Manila (MAS) – Một phát ngôn viên của Tổng Thống Rodrigo Duterte, Philippines, đã cho biết chính phủ sẽ buộc các nhà thờ địa phương đóng cửa nếu các linh mục cử hành các Thánh Lễ công trong sự chống lại các lệnh y tế công. Tuy nhiên, một giám mục địa phương, đã cho rằng các Thánh Lễ được cử hành với một lượng người thấp là một cách an toàn để duy trì việc thờ tự công, đặc biệt trong Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh.

Trong một nỗ lực để chống lại một sự gia tăng về các ca nhiễm coronavirus, các lệnh giới hạn mới của chính phủ đã cấm các cuộc gặp gỡ công, gồm cả những gặp gỡ mang tính tôn giáo.

Philippines đã có hơn 677,000 ca nhiễm có xác nhận Covid-19 và gần 13,000 ca tử vong, trong số những tỷ lệ cao nhất tại Đông Nam Á.

Phát ngôn viên tổng thống Harry Roque đã cho biết vào thứ Ba là chính phủ sẽ không vi phạm luật tự do tôn giáo bằng cách buộc đóng cửa các nhà thờ vi phạm lệnh giới nghiêm mới.

“Trong việc thực thi quyền cảnh sát, chúng tôi có thể ra lệnh các nhà thờ đóng cửa và tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra”, ông Roque nói, theo AP. “Chúng tôi sẽ chẳng đạt được điều gì….nếu bạn làm sai và bạn sẽ buộc nhà nước phải đóng cửa các nhà thờ”.

Tuy nhiên, Đức Giám Mục Broderick Pabillo, giám mục phụ tá và giám quản Manila, đã nói trong một lá thư mục vụ vào thứ Tư rằng những việc phụng tự nhỏ sẽ được tổ chức trong các nhà thờ, theo trang Phil Star.

“Đây là một chỉ dẫn mục vụ, nghĩa là, nó có ý giúp các mục tử và đoàn chiên của họ biết cách thờ phượng Chúa trong mùa quan trọng này của năm khi đối diện với nạn dịch. Chỉ dẫn mục vụ cũng khẳng định quyền thờ tự của chúng ta nhưng đặt ra giới hạn cho sự tham dự thể lý của những người đang cảm thấy cần phải làm thế”, Ngài viết.

“Chúng tôi đi đến chỗ giới hạn 10% khả năng nhà thờ vì chúng tôi cảm thấy rằng con số này không tạo nên một ‘việc qui tụ hàng loạt’. Chúng tôi có kinh nghiệm 1 năm về việc thực thi các giao thức y tế nơi các nhà thờ của chúng tôi, và như được kinh nghiệm bởi những người đến nhà thờ, những người này đã tuân thủ tốt”.

Theo Phil Star, thì Đức Giám Mục Pabillo trong thư của Ngài đã thách đố định nghĩa chưa rõ ràng về “những cuộc qui tụ hàng loạt” trong những chỉ dẫn của chính phủ.

Ngài nhấn mạnh quyền được thờ tự và phê bình sự thiếu hợp tác với các tổ chức tôn giáo của chính phủ.

“Không phải mọi hoạt động tôn giáo đều cần phải qui tụ lại với nhau như một ‘sự qui tụ hàng loạt’…Chúng tôi khẳng định quyền thờ tự của chúng tôi và nhà nước cần tôn trọng điều này và không nhất thiết phải đóng đinh nó. Các hoạt động tôn giáo là các phục vụ thiết yếu cho thiện ích của người dân”, Ngài viết.

“Các cơ quan về luật của Nhà Nước cần cố vấn cho thành phần có liên quan khi thực hiện các chính sách về thành phần này. Tôi than phiền về sự thật là các thành phần tôn giáo không mang tính đại diện, thậm chí không được tham vấn, khi họ đưa ra các chính sách ảnh hưởng đến đời sống thờ tự của chúng tôi”, giám mục nói.

Đan Sĩ (CNA)