Mùa Chay: một thời gian canh tân niềm tin, niềm hy vọng, và đức ái

“Mùa Chay là thời gian để tin, để đón nhận Thiên Chúa vào trong đời sống của chúng ta và để cho Ngài ‘làm nơi cư ngụ của Ngài’ nơi chúng ta”, Đức Giáo Hoàng viết trong Thông Điệp Mùa Chay 2021 của Ngài. “Trong hành trình Mùa Chay của chúng ta tiến về Mùa Phục Sinh, chúng ta hãy nhớ Đấng ‘tự hạn mình và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá’”.

Những lời này từ thông điệp của Đức Giáo Hoàng không chỉ nói đến chiều kích ký ức của việc tưởng nhớ, mà còn mời gọi chúng ta hãy sống, ngay cả ngày nay, một thời gian thuận tiện để canh tân niềm tin, niềm hy vọng, và đức ái. Tất cả mọi người đều được mời gọi để phát triển “trong sự nhận biết rằng, nơi Đức Giêsu Kitô, chúng ta là chứng nhân của thời đại mới, mà trong đó Thiên Chúa ‘đang đổi mới mọi sự’”.

Trong suốt triều đại của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường mô tả ý nghĩa của hành trình dẫn đến Mùa Phục Sinh. “Trong suốt Mùa Chay”, Đức Giáo Hoàng nói trong Giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 21/02 của Ngài, “Chúa Thánh Thần cũng thúc đẩy chúng ta, như Chúa Giêsu, đi vào sa mạc. Đó không phải là một nơi vật lý, mà thay vào đó là một chiều kích hiện sinh mà trong đó chúng ta có thể thinh lặng và lắng nghe Lời Thiên Chúa”.

Cốt lõi của hành trình Mùa Chay

“Mùa Chay”, Đức Giáo Hoàng giải thích trong bài giảng Lễ Thứ Tư Tro được cử hành tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào ngày 17/2, “là một hành trình có liên hệ đến toàn bộ đời sống, toàn bộ hữu thể của chúng ta.

Đó là một thời gian để nhìn lại con đường mà chúng ta đang đi, để tìm kiếm một con đường dẫn chúng ta về nhà và tái khám phá lại mối quan hệ sâu sắc của chúng ta với Thiên Chúa, một mối quan hệ mà mọi thứ đều lệ thuộc. Mùa Chay không chỉ là về một số hy sinh nhỏ bé mà chúng ta thực hiện, mà là về việc biện phân tâm hồn chúng ta đang hướng về đâu. Đây là cốt lõi của Mùa Chay”.

Một người tín hữu Công Giáo trong nhà thờ vào Thứ Tư Lễ Tro, 17/02/2021 (LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)
Một người tín hữu Công Giáo trong nhà thờ vào Thứ Tư Lễ Tro, 17/02/2021 (LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

Đi vào” trong tần số Tin Mừng

Trong Buổi Triều Yết chung của Ngài vào ngày 26/2/2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định, “Mùa Chay là một thời gian thuận tiện để dọn chỗ cho Lời Chúa. Đó là thời gian để tắt TV và mở Kinh Thánh. Đó là thời gian tách ra khỏi điện thoại di động và kết nối với Tin Mừng”. Ngài giải thích, “Khi tôi còn nhỏ không có TV nhưng có thói quen nghe đài phát thanh. Mùa Chay là sa mạc. Đó là thời gian để bỏ mọi sự, tách bản thân chúng ta khỏi các loại điện thoại và kết nối với Tin Mừng. Đó là thời gian để bỏ những lời nói vô ích, những kiểu buôn chuyện và sự thoá mạ và nói với và nghiêm túc với Chúa. Đó là thời gian để dành bản thân cho nền sinh thái lành mạnh của tâm hồn, và làm sạch nó”.

Tắt TV và kết nối với Thiên Chúa (ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)
Tắt TV và kết nối với Thiên Chúa (ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)

Sống như Chúa Giêsu mời gọi chúng ta

“Chúng ta cần phải giải thoát bản thân”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh trong Thánh Lễ Thứ Tư Tro được cử hành tại Đền Thờ Thánh Sabina vào ngày 06/03/2019, “khỏi những sự túm bắt của chủ nghĩa tiêu thụ và các nanh vuốt của sự ích kỷ, khỏi việc luôn muốn nữa, khỏi việc không bao giờ thoả mãn, và khỏi một tâm hồn khép lại trước những nhu cầu của người nghèo”.

Chúa Giêsu trên cây giá gỗ bùng cháy bởi tình yêu, và mời gọi chúng ta đến một đời sống đam mê vì Ngài, vốn không bị hư mất và không bị mất giữa những tàn tro của thế giới; đến một cuộc sống bừng cháy bởi bác ái và không bị lụi tàn trong sự tầm thường. Thật khó để sống như Ngài mời gọi? Đúng, thật khó, nhưng sẽ dẫn đến mục tiêu của chúng ta. Mùa Chay cho chúng ta thấy điều này”.

Thoát khỏi sự níu kéo của chủ nghĩa tiêu thụ và nanh vuốt của sự ích kỷ (Oscar Wong/Getty)
Thoát khỏi sự níu kéo của chủ nghĩa tiêu thụ và nanh vuốt của sự ích kỷ (Oscar Wong/Getty)

“Dừng lại để nhìn và chiêm ngắm!”

“Dừng lại, để nhìn và chiêm ngắm”, Đức Giáo Hoàng nói trong Thánh Lễ Tro tại Đền Thờ Thánh Sabina vào ngày 14/02/2018. “Hãy nhìn và chiêm ngắm diện mạo thật của Đức Kitô chịu nạn vì yêu mọi người, không loại trừ…Trở về không sợ hãi, để kinh nghiệm sự chữa lành và sự dịu dàng hoà giải của Thiên Chúa”.

Joseph C. Pham (Vatican News)