Niềm Tin

 • Đức Hồng Y Cantalamessa - Bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2021 Tuần II

  Sự xuất hiện của tư tưởng hiện đại xuất phát từ thời Khai Sáng và được toát yếu trong câu châm ngôn về việc sống “etsi Deus non daretur”, như thể Thiên Chúa không tồn tại. Vị mục sư Dietrich Bonhoeffer đã chọn câu châm ngôn này khi nỗ lực mang lại cho nó một sự chú giải tích cực Kitô Giáo. Trong các ý định của ông, thì đó không phải là một sự nhượng bộ cho chủ nghĩa vô thần, mà là một kế hoạch cho đời sống thiêng liêng: hãy làm bổn phận của mình ngay cả khi Thiên Chúa có vẻ như ở xa; nói cách khác, không biến Thiên Chúa thành một Thiên Chúa-kiểu thở sửa, luôn sẵn sàng đến để cứu bất cứ thứ gì con người đã làm cho thất bại.
 • Đức Hồng Y Cantalamessa - Bài giảng tĩnh tâm Mùa Chay 2021 Tuần I

  Như thường lệ, chúng ta sẽ dành bài suy niệm đầu tiên này cho một sự dẫn nhập tổng thể cho Toàn Bộ Mùa Chay, trước khi đi sâu vào chủ đề cụ thể mà chúng ta đã hoạch định khi chúng ta đã hoàn thành các bài linh thao cho Giáo Triều. Trong Tin Mừng Chúa Nhật Thứ I Mùa Chay Năm B chúng ta đã nghe lời loan báo long trọng mà qua đó Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15). Chúng ta sẽ suy tư về lời mời gọi sám hối liên tục này của Chúa Giêsu.
 • Mùa Chay: một thời gian canh tân niềm tin, niềm hy vọng, và đức ái

  “Mùa Chay là thời gian để tin, để đón nhận Thiên Chúa vào trong đời sống của chúng ta và để cho Ngài ‘làm nơi cư ngụ của Ngài’ nơi chúng ta”, Đức Giáo Hoàng viết trong Thông Điệp Mùa Chay 2021 của Ngài. “Trong hành trình Mùa Chay của chúng ta tiến về Mùa Phục Sinh, chúng ta hãy nhớ Đấng ‘tự hạn mình và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá’”.
 • Đức Hồng Y Cantalamessa - Bài giảng Mùa Vọng Thứ II năm 2020

  “Hãy an ủi dân ta: Thiên Chúa anh em phán” (Is 40:1). Bài đọc thứ I của Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng Chính bắt đầu bằng những lời này của Isaiah. Những lời này có liên hệ đến một lời mời gọi, thực ra là một mệnh lệnh, thật phù hợp là nói với các vị mục tử và những vị giảng thuyết của Giáo Hội. Ngày hôm nay chúng ta muốn đón nhận vào tâm hồn lời mời gọi này và suy tư về việc loan báo mang tính ủi an nhất mà niềm tin vào Đức Kitô mang lại cho chúng ta.
 • Đức Hồng Y Cantalamessa - Bài giảng Mùa Vọng Thứ I năm 2020

  “Thiên Chúa – như Thánh Gregrory Cả viết – đôi khi chỉ dạy chúng ta bằng lời, mặc dù đôi khi Ngài làm như vậy với những dữ kiện”. Trong một năm bị đánh dấu bởi một “dữ kiện” lớn lao và chết chóc của coronavirus, chúng ta nỗ lực để rút ra từ đó lời dạy mà từng người chúng ta có thể rút ra cho đời sống cá nhân và thiêng liêng của mình.
 • "Tin sao được như vậy" và "Như vậy mới là tin"

  “Tin sao được như vậy!” nhưng quá nhiều người đang sống thái độ “Như vậy mới là tin”, tức một lối sống với niềm tin vào những sự huyễn hoặc, ảo tưởng, và tất cả mọi sự không mang lại bất cứ điều gì tốt lành và hạnh phúc thật trừ những điều tồi tệ.
 • Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ I Mùa Vọng 2014

  Nếu một người có thể nghe được tiếng kêu khóc lớn nhất đang ở trong tâm hồn hàng tỷ người, thì người ta có thể nghe được, bằng mọi ngôn ngữ của thế giới, chỉ một từ duy nhất: hoà bình! Thực tế đau buồn của chủ đề này, gắn liền với sự cần thiết phải trả lại cho từ hoà bình sự phong phú và sự sâu sắc về mặt ý nghĩa mà nó có trong Kinh Thánh, đã thôi thúc tôi đến việc dành trọn vẹn những suy niệm Mùa Vọng năm nay cho chủ đề này.