George Pell

  • Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp kiến Đức Hồng Y George Pell

    Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp đón Đức Hồng Y George Pell trong một buổi tiếp kiến vào Thứ Hai, vàtrong khi chào Ngài cũng như cám ơn Ngài vì chứng tá của Ngài. Vị Hồng Y người Úc 79 tuổi, nguyên bộ trưởng Bộ Kinh Tế (giữ vị trí này từ năm 2014 đến 2019), đã trở lại Rôma trong vài ngày qua. Ngài đã rời khỏi Vatican vào tháng 7/2017 để đối diện với những cáo buộc có liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành cho Ngài một thời gian rời khỏi để có thể tự bảo vệ Ngài trước những tố cáo.
  • Đức Hồng Y Pell cám ơn Đức Giáo Hoàng về việc dọn dẹp các "loại bàn" của Vatican sau khi Đức Hồng Y Becciu từ nhiệm

    Sydney, Úc (MAS) – Đức Hồng Y George Pell, một vị đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô giao nhiệm vụ vào năm 2014 để làm sạch các vấn đề tài chính của Vatican, đã cám ơn Đức Giáo Hoàng vì hành động “dọn sạch các bàn nhậu” của Vatican bằng việc chấp nhận đơn từ nhiệm của vị quan chức quyền lực của Toà Thánh Vatican là vị mà vào năm 2016 đã một tay huỷ kế hoạch kiểm toán bên ngoài đã được lên kế hoạch về các vấn đề tài chính của Vatican.