Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho thôi nhiệm vụ hai vị hồng y trong ban cố vấn của Ngài vì những liên quan về nạn lạm dụng tình dục trẻ em

Vatican, 15/12/2018 (MAS) – Trong một quyết định quan trọng, được Toà Thánh Vatican thông báo vào ngày 12/12, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định đình lại các việc phục vụ của ba vị hồng y là những vị trong vòng 5 năm qua là thành viên của hội đồng 9 hồng y cố vấn của Ngài.

Đức Hồng Y Pell: 'Sự Bất Bình Đẳng Triệt Để' Tạo Nên Việc Bỏ Phiếu Cho Brexit và Bầu Ông Trump

Rôma, 31/03/2017 (MAS) – Đức Hồng Y George Pell nói rằng việc biểu quyết ủng bộ Brexit của Anh và cuộc bầu cử ông Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ được thúc đẩy bởi “sự bất bình đẳng triệt để”.

Những nhận định của Đức Hồng Y người Úc diễn ra khi một lá thư được ký bởi Thủ Tướng Anh Theresa May chính thức thông báo ý định rời khỏi EU của Anh.

Subscribe to ĐHY George Pell