Skip to main content

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: 'Lỏng thương xót là diện mạo thật của tình yêu'

Vatican (MAS) – Vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra gương của Người Samari Nhân Hậu như một khuôn mẫu cho người Kitô Hữu, khi giải thích rằng chỉ bằng việc yêu mến người thân cận như chính mình, thì chúng ta mới thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa, và đồng thời diễn đạt một nền tôn giáo và nhân bản thật sự.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Thánh Thể là Chúa Giêsu đang sống

Vatican, 23/06/2019 (MAS) – Vào Lễ Mình Máu Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Chúa Giêsu mang lại cho Giáo Hội Thánh Thể để cứu chuộc thế giới.

“Mỗi năm Lễ Mình Máu Chúa Kitô mời gọi chúng ta lặp lại sự kỳ diệu và niềm vui của quà tặng tuyệt vời này của Chúa, chính là Thánh Thể”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong giờ kinh Truyền Tin vào 23/06.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Lời mời gọi cho Trung Đông và nhắc lại các vị thánh lân cận

Camerino, Ý, 17/06/2019 (MAS) – Trước khi đọc Kinh Truyền Tin sau Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói lên sự quan ngại của Ngài về “những căng thẳng ngày càng gia tăng tại Bờ Biển Ngà”. “Tôi kêu gọi mọi người”, Đức Giáo Hoàng nói, “hãy dùng những phương thế ngoại giao để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phức tạp tại Trung Đông. Tôi cũng lặp lại với cộng đồng quốc tế lời kêu gọi tận đáy lòng tôi đối với mọi nỗ lực có thể được thực hiện để cổ võ đối thoại và hoà bình”.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Đừng lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa

Vatican, 25/03/2019 (MAS) – Vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với người tín hữu khi mời gọi họ hãy ra khỏi vùng an toàn của mình và mở mắt và tâm hồn họ ra cho những người đang cần giúp đỡ.

Khi suy tư về bài đọc Tin Mừng vào Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích bài tin mừng nói cho chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa và về sự hoán cải của chúng ta.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Hãy gắn chặt cái nhìn của chúng ta vào vinh quang của Đức Kitô

Vatican, 18/03/2019 (MAS) – Suy tư về Tin Mừng Thánh Luca, đoạn Tác Giả Tin Mừng rõ ràng thuật lại việc Chúa Giêsu biến hình trên núi, Đức Giáo Hoàng nói rằng đây là “một nơi của ánh sáng, một biểu tượng tuyệt vời của một kinh nghiệm độc đáo chỉ được dành cho ba môn đệ”, Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Chúa Giêsu là phúc lành cho từng người và hết mọi người chúng ta

Vatican, 01/01/2019 (MAS) – Hình ảnh Mẹ Maria ẵm Chúa Giêsu trong tay Mẹ là một khởi điểm cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài suy tư Giờ Kinh Truyền Tin của Ngài vào dịp Lễ Trọng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. “Bằng cách này, khi giới thiệu Chúa Giêsu cho chúng ta, Đấng Cứu Độ thế gian, Mẹ chúc phúc cho chúng ta”, Đức Giáo Hoàng giải thích.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Hoán cải là cách đợi chờ Chúa đến

Vatican, 10/12/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô lấy ý lực cho bài suy tư Giờ Kinh Truyền Tin của Ngài từ Thánh Gioan Tẩy Giả như đã được trình bày trong Tin Mừng Luca vào Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng. Vị Tẩy Giả, Đức Giáo Hoàng nói, dạy cho chúng ta rằng sự hoán cải là cách thế đợi chờ sự ngự đến của Chúa.

Hướng dẫn hoán cải

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Hãy mở tâm hồn chúng ta ra để đón tiếp Chúa Giêsu

Vatican, 03/12/2018 (MAS) – Trong bài suy tư của Ngài trước Giờ Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ người tín hữu rằng Mùa Vọng không chỉ là một thời gian chuẩn bị cho Giáng Sinh: chúng ta còn nhìn đến sự ngự đến của Đức Kitô vào thời sau hết, cũng như là ngày sau hết của chúng ta, cuộc gặp gỡ cá nhân của chúng ta với Chúa Giêsu vào cuối đời mình.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Vương quốc vĩnh cửu của Chúa Giêsu được thiết lập trên nền tảng tình yêu

Vatican, 26/11/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật với hàng ngàn khách hành hương đang trú dưới những chiếc dù dưới trời mưa tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Thậm chí Ngài hiểu sự can đảm của họ. “Các bạn thật can đảm khi đến dưới trời mưa thế này!”, Ngài nói.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Chúng ta chỉ mang theo những gì chúng ta đã cho đi khi gặp gỡ Chúa

Vatican, 19/11/2018 (MAS) – Nói với đám đông tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô cho Giờ Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Chúa Nhật đã suy tư về đoạn Tin Mừng mà trong đó Chúa nói với các môn đệ về cách mà hết mọi người đều được mời gọi tính sổ đời mình.

Đức Giáo Hoàng trong Giờ Kinh Truyền Tin: Chúng ta hãy nghĩ về bà goá

Vatican, 12/11/2018 (MAS) - Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với người tín hữu đang tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật. Dựa trên Bài Tin Mừng trong ngày, Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy noi theo “bà goá nghèo và đại lượng như là khuôn mẫu của đời sống Kitô Hữu”.

Hai kiều người

Subscribe to Giờ Kinh Truyền Tin