Skip to main content

Đức Giáo Hoàng nói với giới trẻ: Thiên Chúa yêu thương các bạn, Giáo Hội cần các bạn

Vatican, 03/04/2019 (MAS) – “Đức Kitô đang sống và Ngài muốn các con sống!” Những lời mở đầu của Tông Huấn đưa ra cả cung giọng và nội dung của thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Nhưng những dòng kết thúc lại là điều làm cho văn kiện này trở thành một “giáo huấn” theo đúng nghĩa của từ này: “Giáo Hội cần thời khắc của ấc con, những trực giác của các con, và đức tin của các con”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết.

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Đức Giáo Hoàng giúp chúng tôi góp phần tốt nhất của mình

Vatican, 31/10/2018 (MAS) – Một trong những nữ tu là người thẩm định Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ là Nữ Tu Sally Marie Hodgdon, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tiểu Muội Thánh Giuse Chambery. Nữ tu đại diện cho Hiệp Hội Quốc Tế Bề Trên Tổng Quyền trong khả năng của mình là phó chủ tịch của tổ chức. Sơ trao đổi với Nữ Tu Bernadette Reis về Thượng Hội Đồng giống như thế nào đối với mình trong tư cách là một nữ tu khi tham dự Thượng Hội Đồng.

Văn kiện sau cùng thượng hội đồng đã được công bố, nói về phái tính và tính dục

Vatican, 29/10/2018 (MAS) – Báo cáo sau cùng của phiên họp thứ 15 của Thượng Hội Đồng Giám Mục, đã được tổ chức về chủ đề giới trẻ, niềm tin và sự biện phân ơn gọi, đã được công bố vào Thứ Bảy. Văn kiện nói rằng Giáo Hội phải tìm những cách thế mới đẻ trình bày giáo huấn của mình về tình dục và tiếp tục “đồng hành” và “lắng nghe” người có khuynh hướng đồng tính.

Thư Từ Nghị Phụ Thượng Hội Đồng gửi Giới Trẻ khắp thế giới

Chúng tôi các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng giờ đây nói với các bạn, những người trẻ trên khắp thế giới, bằng một lời của niềm hy vọng, sự tin tưởng và an ủi. Trong những ngày qua, chúng tôi đã nhóm họp lại để nghe tiếng nói của Chúa Giêsu, “Đức Kitô hằng luôn trẻ”, và để nhận ra Ngài ở nơi nhiều tiếng nói, những tiếng hô chúc tụng của các bạn, những tiếng kêu của các bạn, và thời khắc thinh lặng của các bạn.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục

Đoạn mà chúng ta vừa nghe là những lời sau cùng của tác giả Tin Mừng Mác-cô có liên hệ đến chương trình phục vụ của Chúa Giêsu, Đấng đang chuẩn bị đi vào Jerusalem để chịu chết và sống lại. Do đó anh Bartimaeus là người sau cùng đi theo Chúa Giêsu trên hành trình: từ một người xin ăn trên đường Jerico, anh đã trở thành người môn đệ là người đi cùng với những người khác trên đường lên Jerusalem. Chúng ta cũng đang bước đi cùng nhau; chúng ta là một “hội đồng”.

Đức Tổng Giám Mục Chaput: Thượng Hội Đồng bỏ lỡ một cơ hội để xin lỗi về nạn lạm dụng tình dục

Vatican, 27/10/2018 (MAS) – Hơn 250 giám mục Công Giáo từ trên khắp thế giới đang họp tại Vatican trong Tháng 10 này đã bỏ lỡ một cơ hội để giải quyết vấn đề khủng hoảng lạm dụng tình dục toàn cầu, Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput Tổng Giáo Phận Philadelphia nói.

Thượng Hội Đồng Giám Mục: "Tính hội đồng" là từ khoá

Vatican, 26/10/2018 (MAS) – Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng và các thẩm định viên đã thực hiện một chuyến hành hương dài 6km hôm nay từ Monte Mario đến Đền Thờ Thánh Phêrô. Tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Võ Công Cuộc Tân Phúc Âm Hoá, đã chủ sự Thánh Lễ. Đức Thánh Cha cũng hiện diện.

Tính Thượng Hội Đồng

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Thiên Chúa là một ý niệm trừu tượng với giới trẻ

Vatican, 25/10/2018 (MAS) – Vào Thứ Tư, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã thảo luận về bản thảo văn kiện sau cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ, Niềm Tin và Sự Biện Phân Ơn Gọi. Một lá thư cho giới trẻ, từ Thượng Hội Đồng, cũng đã được đọc lên trong Phiên Họp Khoáng Đại. Người ta mong đợi là lá thư sẽ được đọc trong Thánh Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng vào Chúa Nhật, 28/10.

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Giới trẻ chưa được sử dụng chứ không vô dụng

Vatican, 24/10/2018 (MAS) – Bản thảo của văn kiện sau cùng đã được trình lên các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng vào sáng Thứ Ba và đã được chào đón bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt, Tiến Sĩ Paolo Ruffini Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican đã cho biết. Vào Thứ Tư, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng sẽ đưa ra những đề xuất để tháp nhập vào trong văn kiện sau cùng. Tiến Sĩ Ruffini nói rằng văn kiện thì rất khác văn kiện làm việc, Intrumentum Laboris, nhưng phản ánh nhiều vấn đề đã được phác ra trong văn kiện ấy.

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Chúng ta phải xin sự tha thứ

Vatican, 23/10/2018 (MAS) – Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã có một ngày thứ Hai nghỉ ngơi trong khi bản thảo đầu tiên của văn kiện Thượng Hội Đồng được đúc kết lại. Bản thảo này sẽ được trình lên Cuộc Họp Khoáng Đại vào sáng thứ Ba. Bản thảo sẽ được thảo luận vào Thứ Ba và Thứ Tư. Vào Thứ Năm các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng sẽ nghỉ trong khi bản thảo sau cùng được chuẩn bị. Vào Thứ Sáu, Cuộc Họp Khoáng Đại sẽ họp để bầu một Hội Đồng mới cho Thượng Hội Đồng và, vào Thứ Bảy, văn kiện sau cùng sẽ được trình lên các giám mục.

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Mục vụ trong thế giới số

Vatican, 20/10/2018 (MAS) – Thực tại buồn của giới trẻ di dân và gia đình các bạn và cách Giáo Hội sử dụng thế giới số là tâm điểm của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ, Niềm Tin và Biện Phân Ơn Gọi trong phần họp tin hằng ngày.

Sức khoẻ tâm thần của người di dân

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Luật buộc Kitô Giáo là đón tiếp người di dân

Vatican, 19/10/2018 (MAS) – Cuộc họp Thượng Hội Đồng đã nghe nhiều bài tham luận về phần thứ ba của tài liệu, Instrumentum Laboris. Tiến Sĩ Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican, đã bắt đầu buổi họp tin bằng việc nói rằng Thượng Hội Đồng quyết định viết một lá thu cho giới trẻ và rằng một uỷ ban soạn thảo sẽ được lập ra.

Thượng Hội Đồng Giám Mục: Trở thành những nhà truyền giáo kĩ thuật số

Vatican, 18/10/2018 (MAS) – Tiến Sĩ Paolo Ruffini, Bộ Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican, đã bắt đầu họp tin bằng việc liệt kê ra những vấn đề đã được nói đến trong phiên họp khoáng đại của Thượng Hội Đồng. Ông nói rằng di dân, cả bên trong lẫn bên ngoài ở các nước, là vấn đề được bàn thảo nóng bỏng. Ông nói, người trẻ quan tâm đến việc bảo vệ công trình tạo dựng. Ông nói rằng phiên họp đã thấy rằn người trẻ phản ứng cách tiêu cực trước nạn tham nhũng trong chính trị.

Đức TGM Gomez nói với Thượng Hội Đồng: 'Chúng ta cần cho các bạn trẻ thấy sự thánh thiện là thế nào'

Vatican, 17/10/2018 (MAS) – Người trẻ cần nhìn vào “những vị thánh của thời đại chúng ta”, như là những khuôn mẫu của sự thánh thiện, Đức Tổng Giám Mục José Gomez đã nói với Thượng Hội Đồng Giám Mục vào Thứ Ba. Đức Tổng Giám Mục Los Angeles đã nhấn mạnh gương của bảy vị thánh mới được phong thánh trong bài phát biểu của Ngài trước cuộc họp.

Subscribe to Thượng Hội Đồng Về Giới Trẻ