"Tin sao được như vậy" và "Như vậy mới là tin"

“Tin sao được như vậy!” nhưng quá nhiều người đang sống thái độ “Như vậy mới là tin”, tức một lối sống với niềm tin vào những sự huyễn hoặc, ảo tưởng, và tất cả mọi sự không mang lại bất cứ điều gì tốt lành và hạnh phúc thật trừ những điều tồi tệ.

Hãy luôn có kỷ luật trong niềm tin của bản thân, tức luôn ý thức cách trọn vẹn về điều mình tin. Cụ thể, hành động sẽ nói lên rất rõ về niềm tin của bạn. Do vậy, nếu bạn đang sống nhờ mưu mô, nhờ lọc lừa, nhờ sự xảo quyệt, nhờ sự lười biếng, sự luồn cúi, sự thoái thác trách nhiệm, sự hời hợt, sự gian manh, sự cướp bóc, và những điều tương tự là do bạn thật sự tin vào sức mạnh tối tăm và huỷ diệt này. Đành rằng, bằng niềm tin này, bạn có thể đang có một cuộc sống rất đỉnh về một phương diện nào đó, nhưng tất cả sẽ sụp đổ vào lúc bạn không ngờ nhất.

Khi niềm tin của bạn được đặt trong kỷ luật vào mọi điều thiện hảo và mưu ích cho cộng đồng, thì tất cả những ai có ý xấu và hành động tồi tệ hướng về bạn đều tự nhận hậu quả cho điều họ tin. Nghĩa là, khi bạn chỉ tin điều tốt lành, thì bạn đã đóng cửa lại trước tất cả mọi điều tồi tệ và huỷ diệt, nên sức mạnh của nó sẽ quay về với nơi mà nó xuất phát, tức những ai tin và thực thi điều tồi tệ với bạn.

Niềm tin vào sự tốt lành thì không hề tuỳ tiện. Chẳng hạn trong mùa dịch bệnh Covid-19 này, nếu bạn tin vào sự tốt lành và sự sống, thì chắc chắn bạn không thể cho phép mình hành động tuỳ tiện bằng cách giả định như dịch bệnh đã hết để tự do thoả sức ăn chơi mà hậu quả của việc này chúng ta đang chứng kiến trên toàn thế giới. Đành rằng, tự do là việc của mỗi người, chọn lựa là một sự tự do, nhưng tự do luôn bao hàm trách nhiệm. Do đó, một người tin vào sự tốt lành chỉ có thể nghĩ và hành động vì lợi ích chung, chứ không chỉ vì tư lợi riêng mình.

Chúng ta biết rằng, chúng ta thật yếu đuối và dễ mất định hướng, nên mỗi ngày chúng ta được mời gọi để thiết lập lá chắn cho niềm tin và cuối ngày biết xét duyệt lại những lỗi lầm của bản thân, và đây là cách hiệu năng nhất để bảo vệ niềm tin của bản thân và gặt hái được điều tốt lành mà bạn tin.

Joseph C. Pham