Skip to main content

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chọn Thiên Chúa hay Gia Đình?

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 8:18-22

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, một người đàn ông có vẻ như sẵn lòng trở thành môn đệ của Chúa Giêsu đã đưa ra một yêu cầu hợp lý: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Nhưng người đàn ông này nhận được một lời quở trách gây sốc từ Chúa Giêsu: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".

[Chiêm Niệm] Tầm Nhìn Đích Thực

"Trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được!" (Gioan 9: 25)

Bài Đọc Gioan 9:1-17

Tôi đôi lúc nghĩ rằng nếu được sống lại cuộc đời mình lần nữa, tôi sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật mắt. Thật vui khi là công cụ để giúp một người mù thể lý có thể nhìn thấy được! Tôi không thể trở thành một bác sĩ; nhưng tôi có thể giúp mang ánh sáng thiêng liêng đến cho người mù.

[Chiêm Niệm] Bên Trên và Vươn Xa

"Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh." (2 Ti-mô-thê 4:5)

Bài Đọc Thư Gửi Do Thái 6:9-12

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Đừng Xét Đoán

Bài Đọc Tin Mừng Mt 7, 1-5

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu truyền cho chúng ta đừng xét đoán người khác. Ngài hỏi, “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi?” Chúng ta thì vô cùng giỏi chuyện nhìn thấy sai lỗi nơi người khác, nhưng chúng ta cũng xuất chúng trong chuyện phớt lờ sai lỗi nơi bản thân chúng ta.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Kinh Lạy Cha Kết Nối Tất Cả Chúng Ta

Bài Đọc Tin Mừng Mt 6, 7-15

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay mang một ý nghĩa rất lớn lao, vì trong đó chính Con Thiên Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta không nghe từ một vị guru, một bậc thầy tinh thần, hay một người thông thạo tôn giáo, mà từ Con Chí Thánh của Thiên Chúa. Đó là lý do vì sao Kinh Lạy Cha, Lời Cầu Nguyện Của Chúa, là khuôn mẫu cho mọi kinh nguyện.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Cầu Nguyện Là Gì?

Bài Đọc Tin Mừng Mt 6, 1-6. 16-18

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện ba điều: cầu nguyện, ăn chay, và bố thí. Hôm nay chúng ta hãy tập trung vào việc cầu nguyện. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc cầu nguyện là một hoạt động rất phổ biến và chung. Ngay cả những người không tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa cũng cầu nguyện!

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Có Dễ Để Thực Thi Hành Động Bất Bạo Động Mà Chúa Giêsu Dạy Không?

Bài Đọc Tin Mừng Mt 5, 38-42

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay mang lại giáo huấn bất bạo động của Chúa Giêsu trước người dữ. Chúng ta liên tục muốn Thiên Chúa hành xử như chúng ta muốn, có thể nói, rút đi tình yêu của Ngài khỏi những người không xứng đáng và dành tình yêu của Ngài cho những người thật sự xứng đáng. Nhưng đây không phải là cách Thiên Chúa hoạt động.

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Môsê Mới Với Trọn Vẹn Thẩm Quyền Trên Lề Luật

Bài Đọc Tin Mừng Mt 5, 20-26

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay của chúng ta trích từ Bài Giảng Trên Núi. Chúa Giêsu đã tự thiết lập Ngài một cách mang tính biểu tượng là Mô-sê mới, đang ban một lề luật trên một ngọn núi. Lời “anh em đã nghe Luật dạy rằng...còn Thầy bảo...” của Ngài đã cho thấy thẩm quyền của Ngài ngay cả trên Kinh Torah.

[Chiêm Niệm] Thức Tỉnh Để Yêu Thương

"Ðúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Ðức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta." (Rô-ma 8: 38-39)

Bài Đọc Thánh Vịnh 52:8-9

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Chúa Giêsu Kiện Toàn Điều Gì?

Bài Đọc Tin Mừng Mt 5, 17-19

Bạn Thân Mến, trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài không coi thường Lề Luật và các Ngôn Sứ, nhưng kiện toàn chúng. Chính Chúa Giêsu là một người Do Thái tuân giữ Luật, và các chủ đề và hình ảnh của Kinh Thánh là thiết yếu đối với Ngài.

[Chiêm Niệm] Những Nguồn Dự Trữ Thiêng Liêng

“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Ðức Chúa, và có Ðức Chúa làm chỗ nương thân.  Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái”. (Giê-rê-mi-a 17: 7-8).

Bài Đọc Sách Tiên Tri Giêrêmia 17:5-8

[Chiêm Niệm] Xa Thêm Chút Nữa

"Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế." (1 Phê-rô 5:9)

Bài Đọc Thư 1 Phêrô 5:6-11

[Chiêm Niệm] Cơn Bão Đột Ngột

"Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta. Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo. Nên dầu cho địa cầu chuyển động, núi đồi có sập xuống biển sâu" (Thánh Vịnh 46: 2-3)

Bài Đọc Thánh Vịnh 46:1-7

[Chiêm Niệm] Mạnh Mẽ Hơn Bao Giờ Hết

Mạnh bạo lên, can đảm lên! Ðó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao? Ðừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới." (Giô-suê 1:9)

Bài Đọc Sách Giô-suê 1:1-18

[Chiêm Niệm] Sức Mạnh Của Sự Tha Thứ

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Ðức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy". (Mát-thêu 18:20-21)

Bài Đọc Sách Sáng Thế 18:23-33

Trong một tháng kể từ khi tôi bắt đầu tham gia vào hội thánh, một người bạn đã mời tôi tham dự một sự kiện do hội thánh tài trợ mang tên "Gặp gỡ Đức Kitô ". Tại sự kiện này, bài đọc của ngày hôm đó và đoạn trích Kinh Thánh đã tác động mạnh mẽ lên tôi.

[Chiêm Niệm] Một Ngôi Nhà Trên Trời

"Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó." (Gioan 14: 2-3)

Bài Đọc Gioan 14:1-6

Subscribe to Tinh Thần