Skip to main content
Việc cầu nguyện có làm thay đổi bạn không? (Aaron Burden/Unsplash)

Cha James Martin, S.J. - Cầu nguyện có biến đổi bạn không?

Việc cầu nguyện có làm thay đổi bạn không? Nếu bạn cầu nguyện Xét Mình Hằng Ngày trong một vài tháng hay thậm chí một vài tuần, thì bạn có thể bắt đầu cảm để ý thấy một vài cách mà Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống của bạn. Bạn có thể có một cảm thức tốt hơn về Thiên Chúa ở đâu trong ngày sống của bạn. Nhưng đây là một câu hỏi: Liệu điều này có tạo nên sự khác biệt trong đời sống của bạn không? Một trong những mục đích của cầu nguyện là làm thay đổi bạn, để dẫn bạn đến sự hoán cải – điều mà các Tin Mừng gọi là “metanoia”, một sự thay đổi tâm trí. Hãy nghĩ về điều ấy theo cách này: một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu luôn làm cho người ta thay đổi trong các Tin Mừng. Việc cầu nguyện của chúng ta phải làm cho chúng ta mở ra cho những kiều thay đổi này, những kiểu metanoia này.

Chẳng hạn, có lẽ bạn để ý thấy một người xuất hiện trong tất cả mọi Giờ Xét Mình Hằng Ngày của bạn. Bạn để ý thấy người này liên tục tốt lành với bạn hay hữu ích. Thật quan trọng để tạ ơn Thiên Chúa vì người ấy, nhưng liệu là sự nhận biết ấy có làm thay đổi bạn không, hay thúc đẩy bạn hành động một cách nào đó không? Chẳng hạn, bạn có nói với người ấy là bạn cảm thấy thế nào không? Bạn có nói, “tôi thật sự cám ơn bạn vì tình bạn không?” Quan trọng hơn nữa, bạn có bắt đầu càm thấy người ấy là một người mặc lấy tình yêu của Thiên Chúa không? Thường trong Xét Mình, nếu bạn chú ý thấy một người với chiều sâu mà Thiên Chúa mời gọi bạn, thì điều đó có thể làm biến đổi sự hiểu biết của bạn về người ấy. Và vì thế lần tới khi bạn gặp gỡ người này trong cuộc sống hằng ngày của bạn, thì bạn được nhắc nhớ là người ấy là người mang ân sủng của Thiên Chúa. Chẳng mấy chốc bạn sẽ bắt đầu thấy không chỉ người ấy, mà còn cả thế giới, đầy tràn sự hiện diện của Thiên Chúa. Sau cùng, bạn sẽ khám phá rằng bạn có thể để ý Thiên Chúa không chỉ trong Việc Xét Mình Hằng Ngày, mà còn trong suốt ngày sống của bạn. Và bạn sẽ thấy, trước sự kinh ngạc của bạn, là bạn đã thay đổi. Nhờ vào việc cầu nguyện của bạn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)