Skip to main content
Vì thế hãy chú ý đến những người thánh thiện trong đời bạn: họ làm cho bạn đến gần Thiên Chúa hơn. Và trở nên gần hơn nữa con người mà bạn cần phải trở thành (Helena Lopes/Unsplash)

Cha James Martin, S.J. - Nhận ra người thánh thiện trong đời bạn

Ai là người thánh thiện nhất mà bạn biết? Đó là một người nào đó trong gia đình bạn? Có thể là một người cha mẹ hay ông bà, cô dì hay chú bác? Đó là một người thầy, một người hướng dẫn, một nhà tư vấn, một giám đốc linh hướng? Đó là người giúp bạn đi qua thời gian khó?

Giờ đây bạn nhớ đến người ấy thì hãy nhớ là nghĩ về việc ở trong sự hiện diện của họ thì sẽ giống như thế nào. Rất có thể là cảm thấy an ủi, và vì điều rất có thể là thời gian đáng quí được ở cùng với người ấy.

Vài tuần trước có người trong văn phòng của tôi đã gặp một người hùng của cô, một nghệ sĩ và là một tác giả, và cô ấy đã cúi đầu nể phục bởi cách mà người hùng này đã nhẫn nại và thương cảm dường nào. Sự thánh thiện, tôi nghĩ, cuốn hút chúng ta cách tự nhiên. Đó là một đường lối mà Thiên Chúa cuốn hút chúng ta gần hơn. Đó cũng là một đường lối mà Thiên Chúa khích lệ sự thánh thiện ở nơi chúng ta – bằng việc giúp chúng ta muốn trở nên ngày càng giống những người mà cuộc đời của họ làm cho chúng ta quá đỗi thán phục. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về điều này thì tôi nghĩ về việc sẽ như thế nào khi ở quanh Chúa Giêsu. Tin Mừng nói rằng hầu như luôn có đám đông vây quanh Ngài. Trong suy nghĩ của tôi, đó không chỉ vì họ muốn nghe giáo huấn của Ngài và thấy việc chữa lành của Ngài, mà vì Ngài, vì việc ở gần một sự thánh thiện sẽ như thế nào. Điều đó có lẽ phải là điều gây choáng ngợp. Vì thế hãy chú ý đến những người thánh thiện trong đời bạn: họ làm cho bạn đến gần Thiên Chúa hơn. Và trở nên gần hơn nữa con người mà bạn cần phải trở thành.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ American Magazine)