Skip to main content
Cầu nguyện là một sự hiệp thông thân mật và trò chuyện với Thiên Chúa (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Cầu Nguyện Là Gì?

Bài Đọc Tin Mừng Mt 6, 1-6. 16-18

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện ba điều: cầu nguyện, ăn chay, và bố thí. Hôm nay chúng ta hãy tập trung vào việc cầu nguyện. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc cầu nguyện là một hoạt động rất phổ biến và chung. Ngay cả những người không tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa cũng cầu nguyện!

Cầu nguyện là gì, và chúng ta cầu nguyện cách nào? Cầu nguyện là một sự hiệp thông thân mật và trò chuyện với Thiên Chúa. Xét từ cuộc đời của Chúa Giêsu, thì cầu nguyện là một việc mà chúng ta cần phải thực hiện thường xuyên, đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng của đời sống chúng ta.

À, chúng ta phải cầu nguyện thế nào? Cầu nguyện giống như thế nào? Bạn phải cầu nguyện bằng niềm tin, và theo gương của Chúa Giêsu, bạn phải cầu nguyện với sự tha thứ. Tính hiệu năng của việc cầu nguyện dường như tùy thuộc vào sự hòa giải những khác biệt.

Bạn phải cầu nguyện bằng sự kiên định. Một lý do mà chúng ta không nhận lãnh được điều mà chúng ta muốn trong cầu nguyện là việc chúng ta quá dễ dàng đầu hàng. Thánh Augustine nói rằng Thiên Chúa đôi khi trì hoãn việc ban cho chúng ta điều chúng ta muốn vì Ngài muốn chúng ta mở rộng tâm hồn chúng ta.

Sau cùng, chúng ta phải cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Trong khi làm thế thì chúng ta cũng tùy thuộc vào sự ảnh hưởng của Ngài với Chúa Cha, tin tưởng rằng Chúa Cha sẽ lắng nghe Ngài.

Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Word on Fire)