Skip to main content
Thiên Chúa muốn mọi sự bắt đầu nhỏ bé (Pixabay)

Suy niệm cùng ĐGM Barron - Hãy Đón Nhận Điều Bé Nhỏ

Bài Đọc Tin Mừng Mát-thêu 13:31-35

Bạn Thân Mến, bài Tin Mừng hôm nay so sánh Nước Thiên Chúa với một hạt cải mà “khi nó được gieo xuống, thì nó sẽ mọc lên và trở thành cây lớn nhất”. Dường như đó là một qui luật của đời sống thiêng liêng mà Thiên Chúa muốn những điều tốt lành khởi đầu nhỏ bé và lớn lên theo thời gian.

Chúng ta bị cám dỗ để nói, “Ngài là Thiên Chúa. Hãy tiếp tục điều đó. Hãy thực hiện điều đó!” Nhưng tại sao Thiên Chúa lại làm việc theo cách mà Ngài làm? Chúng ta có thể thử vài cách giải thích. Đó là một điều phổ biến của Kinh Thánh là Thiên Chúa vui mừng trong sự hợp tác. Ngài muốn chúng ta liên hệ vào, qua sự tự do, sự thông minh, và sự sáng tạo, trong điều mà Ngài thực hiện. Và vì thế Ngài gieo những hạt giống, và Ngài muốn chúng ta canh tác chúng.

Hãy xem điều mà Thiên Chúa nói với Thánh Phanxicô: “Phanxicô, hãy xây dựng lại Giáo Hội của Ta”. Thiên Chúa có thể xây dựng lại Giáo Hội của Ngài mà không cần có Thánh Phanxicô, nhưng Ngài muốn thánh nhân tham gia vào.

Khi mọi sự bắt đầu nhỏ bé, thì chúng có thể bay dưới sự rà soát của radar trong khi chúng có được sức mạnh và trọng lượng và sự nghiêm túc. Cũng thế, những người tham gia vào có thể bị thử thách và gặp gian khó. Cứ cho là bạn đang làm điều gì đó lớn lao trong đời sống của Giáo Hội và bạn cầu nguyện và Thiên Chúa ban cho bạn rất nhiều điều bạn muốn. Bạn có thể chưa sẵn sàng, và dự án của bạn sẽ bị phai nhạt. Vì thế hãy nhẫn nại và đón nhận những lời mời nhỏ bé.

Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire)