Skip to main content
Kinh Lạy Cha kết nối chúng ta lại với nhau (Pixabay)

Suy Niệm Cùng ĐGM Barron - Kinh Lạy Cha Kết Nối Tất Cả Chúng Ta

Bài Đọc Tin Mừng Mt 6, 7-15

Bạn Thân Mến, Bài Tin Mừng hôm nay mang một ý nghĩa rất lớn lao, vì trong đó chính Con Thiên Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta không nghe từ một vị guru, một bậc thầy tinh thần, hay một người thông thạo tôn giáo, mà từ Con Chí Thánh của Thiên Chúa. Đó là lý do vì sao Kinh Lạy Cha, Lời Cầu Nguyện Của Chúa, là khuôn mẫu cho mọi kinh nguyện.

Kinh Lạy Cha là lời kinh nguyện cho hành trình Kitô Giáo vốn đã được mang lại một cách nhất quán trong vòng 2000 năm qua. Hãy nghĩ một chút về cách mà lời kinh này gắn kết chúng ta với các nhân vật vĩ đại trong lịch sử Kitô Giáo, từ Phêrô và Phaolô đến Augustine, Thomas Aquinas, Phanxicô Assisi, John Henry Newman, G.K. Chesterton, Gioan Phaolô II, và đến tận ngày hôm nay.

Hãy nhớ rằng lời kinh này không được tạo ra để quá mức thay đổi tư tưởng hay nói với Thiên Chúa một điều mà Ngài không biết. Thiên Chúa không phải như ông chủ của một thành phố lớn hay một người chần chừ mà chúng ta cần phải thuyết phục. Hơn thế, Ngài là Đấng chẳng muốn gì hơn là mang lại cho chúng ta những điều tốt lành – mặc dù những điều này không phải luôn là điều mà chúng ta muốn.

Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Word on Fire)