Skip to main content
Hãy tĩnh lặng và hãy biết rằng Ta là Chúa (suzannebratcher.com)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Hãy Dừng Lại Nhân Danh Tình Yêu

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng A - 16/12/2016

Phúc thay người làm như vậy, và con người trung thành với điều ấy, giữ ngày Sabbat không hề sai lỗi, và giữ tay mình không làm tội ác. (Is 56:6-7)

Ngày Sa-bát. Trong tiếng Híp-ri, theo nghĩa đen có nghĩa là một sự dừng lại, một sự tạm dừng, một sự nghỉ ngơi khỏi hoạt động. Khẳng định về việc giữ ngày Sa-bát, như Chúa thực thi trong bài đọc hôm nay từ Sách Tiên Tri Isaia, là đưa ra một vấn đề về lệnh dừng lại và ngừng nghỉ, hoặc như Thánh Vịnh 46 diễn tả về lệnh truyền thánh: “Hãy tĩnh lặng và hãy biết rằng Ta là Chúa”.

Thật khó biết bao cho chúng ta để dừng lại. Trước đây không lâu, khi phỏng vấn các sinh viên theo học sau đại học, tôi hỏi một bạn sinh viên rất giỏi là đâu là âm thanh anh ta ít yêu thích nhất; anh ta dừng lại một chút, và trả lời, “Âm thanh của sự tĩnh lặng”. Tất cả chúng ta đều có một hứng thú nhất định ở việc để âm thanh cao. Tiềm năng của sự tĩnh lặng làm cho chúng ta sợ. Chúng ta có thể nghe được điều gì? An toàn hơn là chạy theo những tiếng ì à ì ò hoặc tiếng leng keng của đời sống chịu sự thống trị bởi công nghệ, có một sự trang bị võ trang ngoan cố trước việc dừng lại và suy tư về điều có ý nghĩa. Tuy nhiên, chuyện gì xảy ra nếu chúng ta thiết lập một ranh giới giữa thời gian của chúng ta và thời gian của Thiên Chúa, và thực hiện một cuộc dừng lại về thời gian?

Ngôi nhà vui tươi của sự cầu nguyện mà Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta có thể không giống như là một nơi mang tính vật lý (mặc dù chúng ta chắc chắn có thể tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa ở sườn đồi, ở bờ biển, hay trong một nhà nguyện). Không, cuộc gặp gỡ ngày Sa-bát có thể diễn ra trong đền thờ của thời gian: đó là một sự rút ra mang tính có ý của linh hồn chúng ta và thân xác khỏi sự vội vã đang diễn ra của thế giới để suy tư về mục đích của Thiên Chúa dành cho chúng ta, khẩn xin sự định hướng hay lòng thương xót, để diễn tả lòng biết ơn và phúc lành dù lớn hay nhỏ, và để kinh nghiệm niềm vui đi kèm với việc có Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng ta. “Hãy tĩnh lặng và hãy biết rằng Ta là Chúa”.

Lạy Thiên Chúa của ngày Sa-bát, xin ban cho con sức mạnh để biết dừng lại sự chuyển động của đời sống của con, và biết dừng lại mỗi ngày để hồi tâm và suy tư trong sự hiện diện của Ngài. Amen.

Bài Đọc Thánh Kinh ở đây.

Elizabeth Kirkland Cahill là một tác giả, một giảng viên và học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)