Skip to main content
Cảnh truyền tin của người dân Philippine, Nhà Thờ Truyền Tin Nazareth (Bridget)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Lung Lay và Bị Khuấy Động

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng A - 20/12/2016

Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. (Lc 1:21)

Một trong những kĩ thuật tu từ mà tôi biết đến trong trường phái thánh có một danh từ tưởng tượng ra gọi là captatio benevolentiae, hay “sự chiến thắng của thiện chí”. Chúng ta có thể gọi từ này là “làm hài lòng” thính giả của bản thân. Sứ thần Gabriel sử dụng danh từ này một cách hiệu quả trong biến cố Truyền Tin, ca tụng Mẹ Maria một cách nồng hậu là “người được yêu mến”, và đảm bảo với Mẹ, “Thiên Chúa ở cùng bà”. Một người phụ nữ chân quê không có phương tiện hay địa vị xã hội, Mẹ Maria phản ứng một cách sợ hãi trước lời chào mang tính bộc bạch cảm xúc này: Thánh Luca cho chúng ta biết là Mẹ hết sức bối rối, sử dụng một thể phân từ, dietarachthe, lấy từ một động từ có nghĩa là “lung lạc, khuấy động”.

Nếu như Mẹ Maria bị những lời chào của Sứ Thần Gabriel làm cho khuấy động, thì Mẹ bị lung lạc cho đến tận cốt tuỷ bởi toàn bộ thông điệp của Ngài. “Chuyện ấy xảy ra thế nào?” Mẹ hỏi sứ thần. Chúng ta cũng vậy, có thể hiểu về khả năng của chúng ta để thành công ở điều mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta thực hiện. Chúng ta cũng vậy, có thể vật lộn để hiểu tất cả mọi điều ấy có nghĩa là gì. Và chúng ta cũng vậy, có thể lặp lại câu hỏi đầy lo lắng của Mẹ Maria khi cầu nguyện, hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ nghe nỗi ưu tư của chúng ta và củng cố chúng ta bằng niềm tin bình thản để thực thi ý của Ngài. Bất luận chúng ta có gợi nhắc lại việc Mô-sê hỏi Thiên Chúa, “Con là ai mà đi đến với Pha-ra-ô?” hoặc Giê-rê-mi-a khẳng định rằng ông không biết cách nói, thì Kinh Thánh hoàn tất cho chúng ta bằng nhiều gương mẫu của Thiên Chúa mà lúc đầu đều hỏi, “Việc ấy sẽ thế nào? Điều đó đối với Mẹ Maria thế thào, thì cũng sẽ xảy ra với chúng ta như vậy.

Trong cầu nguyện, chúng ta xin sự can đảm để chấp nhận lời mời gọi, biết rằng chúng ta sẽ không tiến bước một mình. Vì Thiên Chúa, như sứ thần Gabriel nói, sẽ ở cùng chúng ta.

Lạy Thiên Chúa là Đấng Emmanuel, xin hãy nhận hết mọi lo lắng, hoài nghi và sợ hãi của con, và xin cho con nghe được sự đáp trả của Ngài khi con kêu lên Ngài. Amen.

Bài đọc Kinh Thánh ở đây.

Elizabeth Kirkland Cahill là một tác giả, một giảng viên và học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)