Skip to main content
Cầu nguyện (Mobile World)

Suy Niệm Mùa Vọng Năm A - Một Dự Án và Một Lời Cầu Nguyện

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng A - 18/12/2016

Thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình (Mt 1:20)

Thiên Chúa đòi hỏi gì từ tôi? Đây là một trong những câu hỏi trọng tâm mà chúng ta sẽ hỏi trong suốt thời gian chúng ta dành cho việc cầu nguyện, khi chúng ta lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng thường, kế hoạch của Thiên Chúa diễn ra tốt đẹp trước khi chúng ta hiểu được nó; sự hiểu biết của con người thì rời rạc rõ ràng phía sau sự áp dụng thánh! Đó là, một điều gì đó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta vốn đang vật lộn, và không thấy được bàn tay của Thiên Chúa đang hoạt động, chúng ta kháng lại điều đó.

“Tôi sẽ không đánh liều và đi đến một nơi nào khác cho một công việc mới, kéo theo gia đình tôi với tôi”, chúng ta tuyên bố. “Làm thế nào mà con gái tôi lại yêu anh ta?” chúng ta than. Chúng ta phàn nàn, “Tại sao lại là người giáo viên này (hay ông chủ này – lấp vào chỗ trống là phù hợp!) quá đòi hỏi?” Tuy nhiên, chúng ta bỏ lỡ sự thật đang thay đổi, đớn đau, mang theo sự phát triển, hoặc đôi khi chúng ta được mời gọi để yêu thương người bên ngoài tầm yêu thích của chúng ta, hoặc một cấp trên đòi hỏi mang lại điều tốt nhất nơi chúng ta. Đôi khi, giống như Giuse, ngày hôm nay đối diện với sự xấu hổ về cái thai ngoài mong đời của người bạn đính hôn của Ngài, chúng ta nắm lấy vấn đề của mình ở trong tay. Thánh Giuse đã định tâm giải quyết “vấn đề” của Mẹ Maria bằng việc âm thầm lìa bỏ Mẹ.

Tuy nhiên, đó không phải là điều mà Thiên Chúa đang đòi hỏi Ngài, và Thiên Chúa dùng một thiên thần và một giấc mơ để truyền tải kế hoạch của Ngài cho con người đầy lo âu và sợ hãi này. Thiên thần không giải thích mọi chi tiết về điều gì sẽ xảy ra, nhưng đặt cuộc hôn nhân của Giuse với Maria vào trong một bối cảnh là công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, và đề nghị Giuse tin vào công trình đó. Vì thế Thiên Chúa cũng hoạt động trong đời sống của chúng ta như vậy, dẫn chúng ta đi theo những hướng mà chúng ta không luôn hiểu, và đòi hỏi chúng ta tin vào bàn tay dẫn dắt của Ngài khi Ngài giao cho mỗi chúng ta một vai trò trong câu chuyện cứu độ của Ngài.

Lạy Thiên Chúa yêu thương, xin chăn dắt con vượt ra khỏi những hoài nghi và sợ hãi của con để biết nhận lấy công trình của Chúa đã giao phó cho con. Amen.

Bài Đọc Kinh Thánh ở đây.

Elizabeth Kirkland Cahill là một tác giả, một giảng viên và học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)