Tri Thức

  • Sức mạnh của Social+

    Trên trang A16Z có một góc nhìn thú vị về các mạng xã hội thời đại mới, ví dụ như TikTok, Pinduoduo, thậm chí là Fortnite hay Minecraft, nên mình viết lại cho anh em đọc. Chúng khác biệt với các mạng xã hội truyền thống ra sao, chúng tận dụng tâm lý của người dùng tốt như thế nào, và nó đang thay đổi cách thị trường sản phẩm tiêu dùng ra sao, mời các bạn xem tiếp.