Skip to main content

Cần Làm Gì Với Ngày Halloween - Cái Nhìn Của Một Bà Mẹ và Một Nhà Trừ Quỷ

Trong nhiều năm, Cecilia Cuningham và chồng của cô đã đưa con cái đi chơi trò chơi trich-or-treat ở vùng phụ cận Philadelphia của họ.

“Đó là một kiểu khu dân cư bên ngoài Philadelphia nơi mà mọi người biết nhau, và đó là một nơi thật sự vui”, Cunningham nói với CNA. “Người ta chỉ việc tán gẫu khi các con trẻ thì chơi trò trick-or-treat, và điều đó thật sự tốt lành cho đến điểm ấy”.

Dị Biệt Giữa Văn Minh Và Văn Hóa

Thiên Chúa ban cho A-đam và Evà quyền thống trị trái đất. Sứ mệnh này được ủy thác cho họ không phải để trái đất trở thành cũ rích mòn chán mà để họ làm nó nở hoa đâm trái. Họ được mời gọi quan tâm tới trái đất, chăm lo nó và phát triển nó. Thiên nhiên là chất liệu, và con người có sứ mệnh phát huy sự phát triển của nó và làm nó ra tươi đẹp. So sánh mảnh rừng hoang với địa cảnh vùng Tuscan hay Umbria, ta sẽ thấy quả con người rất nghiêm chỉnh tiếp nhận sứ mệnh kia và chu toàn sứ mệnh ấy một cách đầy trìu mến.

Subscribe to Văn Hoá - Lễ Hội